4 augustus 2017

Schadevergoeding en een bijstandsuitkering: hoe zit dat?

Stel je wordt slachtoffer van een ongeval, je loopt als gevolg van dit ongeval (ernstig) letsel op en blijvende beperkingen en ontvangt hiervoor een schadevergoeding. De […]
24 juli 2017

Géén fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft recent bepaald dat er géén fiscale vrijstellingen voor letselschadevergoedingen verleend zullen worden in box 3. Zeer opmerkelijk als je het […]
18 juli 2017

Nieuwe regels voor de uitwisseling van medische gegevens

Vanaf 1 juli 2017 gelden er conform de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens nieuwe regels voor de uitwisseling van medische gegevens. Deze nieuwe regels […]
4 juli 2017

Wraakpornofilmpjes. De civielrechtelijke weg om gegevens te achterhalen van de digitale verspreider

Facebook werd door de voorzieningenrechter Amsterdam bevolen om mee te werken aan een onderzoek naar de gegevens van een Facebookgebruiker die een wraakpornofilmpje op Facebook had […]
24 juni 2017

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Op 2 juni 2015 heeft het hof ‘s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een kwestie waar al enorm lang over wordt geprocedeerd. Het gaat om een ongeval dat […]
13 juni 2017

Is de organisatie van een obstacle run aansprakelijk voor ongevallen?

In Nederland worden jaarlijks talloze sportevenementen georganiseerd. Eén daarvan is de ‘obstacle run’, een hardloopevenement waarbij de deelnemers onderweg verschillende obstakels tegenkomen. Vaak gaat de route […]
17 mei 2017

Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen

Meer slachtoffer door bedrijfsongevallen in Nederland. Zo luidde de kop van de nieuwswebsite nu.nl op 17 mei 2017. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op […]
10 mei 2017

Wetsvoorstel affectieschade door de Tweede Kamer aangenomen

Nabestaanden van slachtoffers die ernstig letsel oplopen of overlijden door een verkeersongeval kunnen straks mogelijk aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade. Dertien jaar na de […]
28 april 2017

De verharde opstelling van verzekeraars

De laatste jaren is de opstelling van verzekeraars in de letselschadepraktijk verhard. Dit wordt door het Verbond van Verzekeraars ook erkend. EenVandaag heeft daar op dinsdag […]
4 april 2017

Rechtbank Rotterdam wijst een bedrag van € 200.000,00 aan smartengeld toe

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gewezen waarin een bedrag van € 200.000,00 aan smartengeld is toegekend aan een patiënte die als gevolg van een […]
23 maart 2017

Behoorlijke verzekering in het kader van goed werkgeverschap

Indien een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werknemer schade lijdt, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen. Al eerder hebben wij in een artikel stilgestaan bij […]
15 maart 2017

Euthanasie bij voltooid leven: keert een overlijdensrisicoverzekering dan ook uit?

Morgen vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een van de onderwerpen van de verkiezingen betreft euthanasie bij voltooid leven. Indien euthanasie bij voltooid leven in Nederland wettelijk […]
2 maart 2017

Nederlandse Aardolie Maatschappij aansprakelijk

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet aan een deel van de inwoners van het Groningenveld in Groningen immateriële schade vergoeden, zo oordeelde de Rechtbank Noord Nederland […]
14 februari 2017

KiFiD is nog steeds een consumentonvriendelijk instituut

“Het KiFiD is nog steeds een consumentonvriendelijk instituut en voldoet niet aan waartoe het opgericht is: consumentenbescherming ten opzichte van de financiële sector”, aldus voorzitter Rob […]
5 februari 2017

Strafmaat bij verkeersmisdrijven te laag

Het International Victimology Institute Tilburg heeft in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp een wetenschappelijk onderzoek verricht naar de huidige strafmaat bij verkeersovertredingen én de impact van […]
2 februari 2017

Rekening met BEM-clausule

Enige tijd geleden hebben wij een artikel geschreven over een rekening met een BEM-clausule. Voor de inhoud van dit artikel verwijzen wij naar deze link. Kort […]