Privacyverklaring

Als advocatenkantoor hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Met uw persoonlijke gegevens wordt dan ook verantwoord en zorgvuldig omgegaan. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, met wie wij deze gegevens delen en uw rechten ten aanzien van de gegevens die wij van u verzameld hebben.

1. Verzamelen en gebruiken van uw gegevens
Om u bij te kunnen staan verzamelen wij enkele noodzakelijke persoonlijke gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren, met u te kunnen communiceren en betalingen aan u te kunnen (laten) verrichten.

Wij verzamelen in beginsel enkel de volgende gegevens:
– Voorna(a)m(en) en achterna(a)m(en)
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– BSN-nummer
– Bankrekeningnummer
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)

Gedurende de looptijd van uw zaak kunnen wij ook andere persoonlijke gegevens van u vragen die wij nodig hebben voor de behandeling van uw zaak. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan salarisstroken om het inkomensverlies te kunnen berekenen of medische informatie om het opgelopen letsel in kaart te brengen. Mochten wij naast deze gegevens onverhoopt nog andere gegevens van u nodig hebben, dan zullen wij specifiek aangeven met welk doel wij deze gegevens verzamelen.

Uiteraard heeft u altijd het recht om de verstrekking van deze gegevens te weigeren. Wij zullen u dan informeren over de mogelijke consequenties hiervan voor uw zaak.

De gegevens die wij verzamelen delen wij met de partijen die bij uw zaak betrokken zijn. Dat zal in beginsel alleen de wederpartij en deskundigen zoals een medisch adviseur en/of een arbeidsdeskundige betreffen. De wederpartij is over het algemeen een verzekeraar, maar kan ook een particulier betreffen in het geval deze bijvoorbeeld niet verzekerd is of er geen rechtstreeks vorderingsrecht op een verzekeraar bestaat. Indien er in uw zaak sprake is van een gerechtelijke procedure zullen uw gegevens ook met de gerechtelijke instantie worden gedeeld.

2.Website
De website van Jeroen Bosch Advocaten maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken echter geen cookies om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of een individueel profiel op te stellen over uw gebruik van onze website. U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen, ze beperken tot bepaalde sites of uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt de cookies ook op ieder moment verwijderen van de harde schijf van uw computer of telefoon.

3. Duur van de gegevensopslag
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het leveren van onze diensten. Dit houdt in dat uw gegevens ook na de afwikkeling van uw zaak voor langere tijd worden bewaard. Wij doen dit omdat u mogelijk nog op een zaak terug kan komen of voor een andere kwestie gebruik wil maken van onze diensten.

4. Uw toegangs- en annuleringsrechten
U hebt het recht om kosteloze schriftelijke openbaarmaking te eisen van alle persoonlijke gegevens die Jeroen Bosch Advocaten over u heeft opgeslagen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken met toekomstig effect. Voor vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar info@jba.nl.

5. Operationele gegevensbescherming
Jeroen Bosch Advocaten houdt rekening met haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Al onze medewerkers zijn verplicht om te voldoen aan de relevante voorschriften en richtlijnen voor de bescherming en beveiliging van gegevens. Daarnaast geldt voor alle medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze persoonlijke gegevens. Jeroen Bosch Advocaten beoordeelt regelmatig of zij nog aan de wettelijke vereisten voldoet.

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u benieuwd of Jeroen Bosch Advocaten u kan helpen met uw probleem? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken via het telefoonnummer 073 690 08 88 of het e-mailadres info@jba.nl.