Overlijdensschade schadevergoeding

Als een dierbare overlijdt, heeft dat een grote impact op het leven van de nabestaanden. Dat geldt zeker wanneer het overlijden is veroorzaakt door onrechtmatig handelen van iemand anders. Voor nabestaanden heeft het overlijden van een dierbare behalve emotionele gevolgen vaak ook grote financiële gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de nabestaanden voor het overlijden door de overledene werden onderhouden of verzorgd. De nabestaanden hebben dan recht op een financiële compensatie.

Zo gaan wij te werk.

Daarnaast hebben sommige nabestaanden ook recht op een schadevergoeding vanwege het verdriet dat zij hebben door het overlijden van een dierbare. Dit wordt ook wel affectieschade genoemd. Affectieschade geeft mogelijk recht op schadevergoeding voor gederfde levensvreugde en komt toe aan een kleine kring van nabestaanden.

Laten begeleiden door een advocaat

Het claimen overlijdensschade is complex. Op de eerste plaats vergt de verwerking van een overlijden emotioneel dusdanig veel van de nabestaanden, dat het voor hen te belastend is om daarnaast ook nog eens te onderhandelen met een verzekeraar over een schadevergoeding. Daarnaast is het berekenen van de overlijdensschade complex. Bij het berekenen van de omvang van de overlijdensschade wordt namelijk gekeken naar de financiële behoefte van de nabestaanden. U doet er daarom goed aan om u te laten begeleiden door een advocaat.

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u onlangs een dierbare verloren en wilt u weten of u uw schade kunt verhalen op de wederpartij? Maak dan snel een afspraak met een van onze advocaten, telefonisch of per-email.