Aansprakelijkheidsperikelen rondom het coronavirus

Gisteren plaatsten wij een artikel over mogelijke verzekeringsrechtelijke problemen en vragen die het coronavirus tot gevolg kan hebben. Het virus kan echter ook aansprakelijkheidsrechtelijke vragen bij u oproepen. Zoals of het mogelijk om een reisorganisatie, werkgever, of de overheid aansprakelijk te stellen als u door het coronavirus vermogens- of immateriële schade lijdt. En wat de mogelijkheden zijn als uw onderneming, ondanks steun van de overheid, toch failliet gaat.

Om u zo goed mogelijk te helpen bij deze vragen hebben wij een speciaal ‘coronateam’ opgericht. Ons team biedt u de komende periode graag de nodige hulp bij het beantwoorden van vragen die bij u op kunnen komen. Vandaag formuleren wij de vragen die bij werkgevers, werknemers, reizigers en mensen die denken dat zij ziek zijn, kunnen spelen.

Werkgevers

Op zondag 15 maart jl. kondigden de ministers Bruins en Slob aan dat scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en sexclubs vanaf 18:00 uur die dag, gesloten moesten worden. Ook zijn bijeenkomsten van meer dan 100 mensen afgelast, wat gevolgen heeft voor musea, concertzalen en theaters. Voor veel van deze bedrijven betekent een gesloten deur, geen omzet. Daarom kondigde premier Rutte op 16 maart 2020 een pakket aan maatregelen aan, om werkgevers te beschermen tegen de gevolgen van de gedwongen sluiting. Een dag later, 17 maart 2020, werd de invulling van dit pakket bekend.

Voor het MKB zal er een noodloket komen, waar bedrijven werkzaam in o.a. de eet- en drinkgelegenheden, evenementensector en reisbranche een directe en vaste tegemoetkoming van € 4.000 euro kan ontvangen. Ook hoeft een speciale lening van Qredits zes maanden lang niet te worden terugbetaald en komt er een rentekorting.

Voor ZZP’ers zal er een versoepelde regeling komen waardoor drie maanden lang een aanvulling van het levensonderhoud tot het sociale minimum wordt geboden. Dit zal geschieden zonder partner- en vermogenstoets. Een voorschot wordt mogelijk gemaakt.

Voor alle ondernemers zullen de regelingen met betrekking tot garanties voor ondernemingsfinancieringen worden verruimd, zodat meer ondernemingen leningen bij hun eigen bank kunnen afsluiten. Ook komt er een nieuwe regeling voor werktijdverkorting genaamd ‘Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’. Onder de voorwaarde dat een bedrijf niemand ontslaat en het salaris doorbetaald, neemt de overheid 90% van de loonverplichting over. Ook komt er voor de inkomsten-, omzet-, vennootschaps- en loonbelasting drie maanden belastinguitstel.

Al deze maatregelen zullen gepaard gaan met uitvoeringsperikelen en vragen. Zoals: kunt u als ondernemer uw schade op de overheid verhalen als u ondanks het pakket aan maatregelen toch failliet gaat? Of failliet gaat voordat het maatregelenpakket zich uitbetaalt? En is het mogelijk om actie te ondernemen als u niet aan de voorwaarden voor de maatregelen voldoet?

Maar, zoals gezegd, zijn het niet alleen werkgevers die met vragen zitten. Ook werknemers en reizigers zien zich in grote mate geconfronteerd met het coronavirus en de gevolgen daarvan.

Werknemers

Hoewel een groot deel van Nederland momenteel thuiswerkt, zijn er natuurlijk ook cruciale beroepen, waardoor werknemers moeten blijven werken, en beroepen waar thuiswerken simpelweg niet mogelijk is, zoals in de logistiek of in de bouw. Deze werknemers hebben wellicht te maken met andere collega’s of klanten. Als werknemer in deze positie kunt u zich afvragen of uw werkgever u kan verplichten om te blijven werken, wellicht zelfs in risicogebieden als dat bij uw werk hoort. Of welke maatregelen uw werkgever moet nemen om te zorgen dat u beschermd bent tegen het coronavirus en wat de gevolgen zijn van het uitblijven van de noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Kunt u uw werkgever dan aansprakelijk stellen, om een gebod vragen bij de rechter of een kort geding starten? En wat nou als uw werkgever wél een beleid opstelt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar geen van uw collega’s zich aan het beleid houdt? Waar eindigt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers en begint aansprakelijkheid van de werkgever?

Ook bij thuiswerkende werknemers kunnen vragen rijzen, zoals welke verplichtingen een werkgever heeft met betrekking tot de inrichting van uw thuiswerkplek. En of de werkgever aansprakelijk kan zijn als u valt over een losse draad, last krijgt van uw fysiek omdat er geen ergonomische stoel is meegegeven.

Reizigers

Ook bij personen die de afgelopen tijd hebben gereisd of zich nu in het buitenland bevinden kan er onduidelijkheid bestaan over mogelijke aansprakelijkheid. Heeft u op een reislocatie, in een hotel of op het vliegveld het coronavirus opgelopen dan wilt u weten of u de reisorganisatie, het hotel, het vliegveld óf de oorspronkelijke patiënten kan aanspreken voor de daardoor geleden schade. En wat zijn de mogelijkheden als u uit voorzorg in het buitenland in quarantaine wordt geplaatst?

Mensen die denken dat zij ziek zijn

Momenteel geldt dat het RIVM alleen aanraadt een huisarts te bellen als de klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verergeren. Een test wordt alleen afgenomen als de huisarts daartoe beslist. Als de huisarts de richtlijn volgt zal hij voornamelijk mensen uit kwetsbare groepen testen, die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Maar hoe zit het met mensen die niet in de risicogroep vallen, maar wel denken dat zij het coronavirus onder de leden hebben? Is het mogelijk om uw huisarts of het RIVM aansprakelijk te stellen als u door de richtlijn niet getest werd, terwijl u wel klachten had? Of als u, omdat u dacht dat u uw huisarts niet mocht bellen, ernstiger ziek bent geworden dan als u wel had mogen bellen?

Conclusie

Op al deze vragen willen wij in de aankomende periode antwoord gaan geven. Heeft u aanvullende vragen, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 073 – 690 08 88, of stuur een e-mail naar info@jba.nl of stuur ons een facebookbericht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *