Val van trap in KFC: geen aansprakelijkheid

Onlangs oordeelde de rechtbank Den Haag over een casus waarbij een vrouw in de KFC ten val was gekomen. Het antwoord op de vraag of de KFC aansprakelijk is voor de schade van de vrouw staat centraal. U kunt de uitspraak hier teruglezen.

Wat is er gebeurd?

Een vrouw is ten val gekomen in een KFC restaurant. Zij kwam van de hoofdtrap naar beneden gelopen. De vrouw blijft op een verhoging met trapafstapje staan. Zij zet de hak van haar linkerschoen op de rand van de onderste traptrede, waarna zij ten val komt. Ten gevolge van de val loopt zij ernstig beenletsel op. Kort na het ongeval is de KFC verbouwd waarbij de verhoging met het trapafstapje is vervangen. Ook is er geel-zwart gestreepte markering aangebracht.

Juridisch kader

De vrouw stelt dat de KFC aansprakelijk is voor haar val op grond van artikel 6:174 BW juncto artikel 6:181 BW (gebrekkige opstal) en daarnaast op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Voor gebrekkige opstal in de zin van artikel 6:174 BW is vereist dat de vrouw stelt dat I) het trapafstapje niet voldeed aan de eisen die men daaraan vanuit een oogpunt van veiligheid in de gegeven omstandigheden mag stellen ofwel “gebrekkig” was, II) dat dit trapafstapje daardoor gevaar voor personen of zaken opleverde, en III) dat dit gevaar zich heeft verwezenlijkt.  Voor de beantwoording op de vraag of de opstal gebrekkig dient getoetst te worden aan de zogenaamde kelderluikcriteria.

Overweging rechtbank

De vrouw stelt dat de afmetingen van de tredebreedte niet voldeden aan de eisen die het bouwbesluit daaraan stelt. Het bouwbesluit zegt dat de tredebreedte een minimale afmeting moeten hebben van 23 centimeter. In de bouwtekeningen van de KFC staat dat de tredebreedte een afmeting van 23 centimeter heeft. De vrouw onderbouwt haar stelling echter met een door haar ingehuurde architect. De architect stelt dat op de camerabeelden lijkt dat de trapbreedte korter dan 23 centimeter is. Volgens de vrouw wijkt de feitelijke afmeting dus af van de bouwtekeningen.

KFC heeft betwist dat de feitelijke afmeting afwijkt van de oude bouwtekeningen. Het is gebruikelijk dat aannemers de tekeningen volgen, waardoor het niet logisch is wanneer de feitelijke afmeting afwijkt.

De rechtbank overweegt echter dat er sprake is van een tredebreedte van het trapafstapje van 23 centimeter. Daaruit volgt dat de trede voldoet aan het minimumvereiste van een tredebreedte van minimaal 23 centimeter. Dit concludeert de rechtbank uit oude bouwtekeningen van de KFC. De rechtbank overweegt dat de vrouw hiertegen onvoldoende feitelijke aanknopingspunten heeft aangedragen.

Daarnaast heeft de vrouw aangedragen dat het trapafstapje gebrekkig was aangezien er geen veiligheidsmarkeringen of trapleuningen aanwezig waren. Ook deze stelling verwerpt de rechtbank. De rechtbank overweegt dat het, volgens het bouwbesluit, geen vereiste is om veiligheidsmarkeringen of trapleuningen aan te brengen. De vrouw heeft tevens niet aannemelijk gemaakt dat er al meerdere mensen ten val zijn gekomen. Bovendien is het niet te verwachten dat er ernstig letsel zal ontstaan bij een dergelijke val. Dat de vrouw nu wel ernstig letsel heeft opgelopen maakt echter niet dat de KFC verplicht was om extra veiligheidsmaatregelen te treffen.

De rechtbank acht van belang dat bij het afkomen van de hoofdtrap een verandering van coördinatie en looprichting vereist is. Dit verschil in richting maakt dat het stapritme wordt onderbroken en dat men dus ook oplettend moet zijn. In zekere zin heeft de vrouw dit ook gedaan. Zij is namelijk stil gaan staan om te kijken hoe ze het beste naar beneden kon gaan.

Conclusie

De rechtbank overweegt dat er geen sprake is van een gebrekkig trapafstapje of van onrechtmatige gevaarzetting. KFC is daarom niet aansprakelijk. Tevens gaat het beroep op aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW niet op.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *