Wijst uw verzekeraar de dekking af? Onze coronaspecialisten staan voor u klaar!

Nederland leeft momenteel in een onzekere periode vanwege het coronavirus (COVID-19). Door de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid proberen we de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te perken. Reizen worden geannuleerd, de horeca is gesloten en veel werknemers werken niet door ziekte of risico’s. Wij kunnen ons voorstellen dat één en ander de nodige vragen bij u oproept. Valt ‘corona’ bijvoorbeeld onder de dekking van uw annuleringsverzekering? Kunt u als werkgever een beroep doen op uw verzuimverzekering voor zieke werknemers? En dekt uw bedrijfsverzekering de schade die u in uw onderneming lijdt door het virus?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij een speciaal team in het leven geroepen dat u graag bijstaat in deze onzekere tijden. Ons team biedt u de komende periode graag de nodige hulp bij het beantwoorden van alle vragen die bij u op kunnen komen ten aanzien van uw verzekeringen. Hieronder lichten wij alvast toe welke verzekeringen mogelijk kunnen worden aangesproken.

Annuleringsverzekering

Of uw annuleringsverzekering dekking biedt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Iedere annuleringsverzekering heeft namelijk andere voorwaarden. Niet iedere verzekeraar acht een negatief reisadvies, bijvoorbeeld vanwege corona in het land van bestemming, een geldige reden voor annulering van de reis. Ook een geannuleerde reis vanwege besmettingsgevaar in het gebied waar je naartoe zou gaan valt lang niet altijd onder de dekking van de annuleringsverzekering.

Verzekeraars wijzen de dekking op de annuleringsverzekering veelvuldig af. Maar is dat wel terecht? Wij kunnen het dekkingsstandpunt uiteraard voor u toetsen.

Vaak wordt wel dekking verleend op het moment dat je zelf ziek bent geworden wegens besmetting. Annuleringsverzekeringen richten zich doorgaans namelijk op risico’s van de verzekerde zelf, zoals ziekte. Er wordt dan wel vaak gevraagd om een doktersverklaring.

Heb je de reis geboekt via een reisorganisatie, dan adviseren we u contact op te nemen met de reisorganisatie wanneer u een vakantie wilt annuleren of eerder wilt afbreken vanwege het coronavirus. Veel annuleringsverzekeraars verwijzen hun verzekerden ook naar de reisorganisatoren.

Verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering, ook wel een loondoorbetalingsverzekering genoemd, kan een werkgever zich verzekeren voor de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers. Op grond van de wet is een werkgever namelijk verplicht om zieke werknemers gedurende twee jaar lang een groot deel van het loon door te betalen.

Vaak biedt een verzuimverzekering dekking wanneer een werknemer zelf ziek is vanwege besmetting met het coronavirus. De oorzaak van de ziekte is hiervoor niet relevant. Wanneer een medewerker niet ziek is, maar wel in quarantaine zit, biedt een verzuimverzekering doorgaans geen dekking. De verzuimverzekering dekt namelijk de loondoorbetalingsverplichting in geval van zieke werknemers en dus niet als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken. Voor preventieve maatregelen, zoals een quarantaineplaatsing, bestaat dan doorgaans ook geen dekking voor de eventuele loondoorbetalingsverplichting.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor zzp’ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, geldt dat bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte door het coronavirus door de zzp’er een beroep kan worden gedaan op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering zal dan vaak dekking verlenen. Wel geldt er vaak een wachttijd bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Meer over deze wachttijd staat dan in de polisvoorwaarden.

Als je als zzp’er in quarantaine bent geplaatst wegens het risico op corona en daardoor niet kunt werken, dan kun je doorgaans geen beroep doen op je annuleringsverzekering. Het gaat dan om preventieve maatregelen die worden getroffen en die niet onder de dekking vallen.

Bedrijfsschadeverzekering

Het kan voorkomen dat uw bedrijf stilligt vanwege het coronavirus. Werknemers kunnen niet komen werken, opdrachten worden geannuleerd etc. De vraag kan dan bij u opkomen of uw gemiste inkomsten zijn gedekt. Een bedrijfsschadeverzekering keert uit als uw bedrijf stilligt door materiële schade. Hiervan is sprake als uw bedrijf stilligt wegens een brand of door waterschade. Indien uw bedrijf stilligt vanwege een tijdelijke sluiting van uw bedrijf op last van de overheid als gevolg van het coronavirus, is er geen sprake van materiële schade. De schade die door deze bedrijfsstilstand ontstaat is doorgaans dan ook niet verzekerd.

Evenementenverzekering

Ook veel evenementen worden uitgesteld of zelfs geannuleerd wegens het coronavirus. Vaak zijn er voor de organisatie van dergelijke evenementen al onkosten gemaakt. Het is de vraag of dergelijke onkosten zijn gedekt onder de evenementenverzekering.

Wanneer u een evenementenverzekering heeft afgesloten vóórdat het coronavirus uitbrak, dan kunnen de onkosten gedekt zijn bij annulering van het evenement wegens het coronavirus. Wat wel en niet gedekt is, staat wederom in uw polisvoorwaarden. Een aantal verzekeraars hanteert een speciale rubriek voor gemaakte onkosten. Een voorwaarde voor dekking is wel vaak dat de overheid het besluit heeft genomen dat het evenement moet worden geannuleerd of worden uitgesteld.

Wijst uw verzekeraar de dekking af?

Wijst uw verzekeraar de dekking op uw polis af en vraagt u zich af of dat terecht is? Onze specialisten toetsen dit standpunt graag voor u.

Neem gerust contact met ons op

Uiteraard bestaan er nog een tal van verzekeringen waar u mogelijk een beroep op zou kunnen doen in het kader van de gevolgen van het coronavirus. Wij helpen u graag bij al uw vragen rondom dit onderwerp. Heeft u dus vragen, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 073 – 690 08 88, of stuur een e-mail naar info@jba.nl of stuur ons een facebookbericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *