24 augustus 2020

Deelgeschilprocedure: dierenarts raakt gewond tijdens noodslachting stier

De Rechtbank Gelderland heeft op 12 augustus jl. een uitspraak gepubliceerd inzake een mislukte noodslachting van een stier waarbij de dierenarts zelf letselschade oploopt. Kan de […]
12 augustus 2020

Technisch projectleider loopt handletsel op in poffertjesfabriek. Werkgever aansprakelijk?

Op 24 juli jl. deed de rechtbank Rotterdam uitspraak in een deelgeschil over werkgeversaansprakelijkheid. In de zaak had een technisch projectleider van een onderneming die zich […]
7 augustus 2020

Ernstig letsel voor Fabio Jakobsen tijdens de Ronde van Polen: wie is aansprakelijk?

Afgelopen woensdag werd de wielerwereld opgeschrikt door een heftige crash tijdens de eindsprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. De Nederlandse Fabio Jakobsen […]
20 juli 2020

Wijziging Regeling Participatiewet: uitkering van het Schadefonds (meestal) geen invloed meer op Bijstandsuitkering

Onlangs is aan de Regeling Participatiewet een bepaling toegevoegd, waardoor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet meer mag worden betrokken bij de middelentoets voor de […]
7 juli 2020

Affectieschade: broers en zussen vissen achter het net

Sinds 1 januari 2019 is het voor naasten en nabestaanden mogelijk om affectieschade te vorderen. Deze mogelijkheid is voor naasten neergelegd in artikel 6:107 lid 1 […]
6 juli 2020

Letselschade veroorzaakt door een paard

Op 16 juni jl. deed het Gerechtshof Arnhem–Leeuwarden uitspraak in een zaak waarbij de benadeelde letsel aan haar hand opliep doordat een paard op haar hand […]
29 juni 2020

Vervolg: Vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandverzekerden

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 mei jl. waarin het Hof zich (opnieuw) heeft uitgelaten over […]
22 juni 2020

Verhouding geheimhoudingsplicht en plicht om informatie te verschaffen

Op 9 juni 2020 deed het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uitspraak in een zaak waarin de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van de advocaat en de plicht […]
9 juni 2020

Vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandverzekerden

Op 14 mei jl. heeft het Europees Hof zich opnieuw uitgelaten over de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden. Meer specifiek ziet het arrest van […]
2 juni 2020

Matroos loopt letsel op bij aanmeren van schip. Wie is aansprakelijk?

Op 13 mei jl. deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in twee gevoegde zaken waarin een matroos ernstig letsel had opgelopen bij het aanmeren van een duwboot. […]
19 mei 2020

Hoge Raad laat zich uit over aanvang verjaringstermijn van regresvordering op grond van artikel 7:961 lid 3 BW

Op 15 mei jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een verzekeringskwestie. Een aansprakelijkheidsverzekeraar wil regres plegen op een andere eveneens betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar voor het […]
12 mei 2020

Wie is aansprakelijk voor metersdiepe val van ZZP’er door gebrekkig rooster in leidingschacht?

Op 28 april jl. werd een vonnis gepubliceerd dat de rechtbank Amsterdam op 20 november 2019 wees. Daarin heeft de rechtbank zich uitgelaten over de vraag […]
2 mei 2020

Rechtbank Amsterdam speelt voor arts; vorderingen patiënt worden afgewezen

Tijdens de behandeling van een letselschadezaak kunnen er vragen ontstaan ten aanzien van het opgelopen letsel. Bijvoorbeeld of er sprake is van een causaal verband tussen […]
30 april 2020

Eigenaar eiland aansprakelijk voor knieletsel van bezoeker?

Op 21 april 2020 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een zaak waarin het ging om de vraag of de eigenaar van een eiland op […]
28 april 2020

Het is volstrekt logisch dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Op 24 november 2000 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of gemiste inkomsten wegens het niet kunnen verrichten van zwarte werkzaamheden voor vergoeding […]
21 april 2020

Coronavirus en thuiswerken

Al lange tijd werken mensen steeds meer thuis. Dit wordt ook wel het Nieuwe Werken genoemd. Door het coronavirus kreeg het thuiswerken een nieuwe, ongekende impuls. […]