Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen: wie bewijst wat? Het eindarrest

In een eerder blog op deze website schreven wij over de bewijslast bij arbeidsongevallen. Het blog over de uitspraak van Rechtbank Den Haag is hier te lezen. Het blog over het tussenarrest van het Gerechtshof Den Haag is hier terug te lezen.

Inmiddels is er op 9 januari jl. een einduitspraak in deze zaak gewezen. Die uitspraak wordt in dit blog besproken en is hier te lezen.

Tussenarrest 20 maart 2023

In het tussenarrest van 20 maart 2023 kreeg de werkgever, Aegon Nederland NV, van het Hof de kans om alsnog bewijs te leveren voor haar stelling dat zij aan de op haar rustende zorgplicht had voldaan in deze zaak. Daarmee zou de werkgever kunnen ontkomen aan aansprakelijkheid voor de schade van de betreffende werknemer. Aegon kreeg de opdracht om bewijs te leveren van feiten en omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat zij alle veiligheidsmaatregelen had getroffen die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd om ongelukken te voorkomen zoals in deze zaak had plaatsgevonden. Ook moest zij bewijs leveren van feiten en omstandigheden waaruit kon volgen dat ten tijde van het ongeval sprake was van een veilige situatie in het trappenhuis waar de werknemer op 3 oktober 2017 was gevallen.

Eindarrest

Aegon liet vervolgens op 17 mei 2023 getuigen horen voor de raadsheer-commissaris op het Gerechtshof Den Haag. Dit betroffen toenmalige collega’s van de gevallen werknemer. Zij hebben een verklaring afgelegd over wat zij op de dag van het voorval wel of niet hadden gezien en over de toestand van het trappenhuis op het moment van het incident en in zijn algemeenheid rond die tijd. Uit de verhoren bleek dat niet alle collega’s op de dag van het voorval aanwezig waren in het gebouw van Aegon en ook dat de getuigen die wel aanwezig waren het incident niet zelf hadden waargenomen. Over de staat van het trappenhuis werden uiteenlopende verklaringen afgelegd.

Op grond van de afgelegde verklaringen oordeelde het Hof in het eindarrest dat Aegon het haar opgedragen bewijs niet had geleverd. Wat Aegon stelde over de schoonmaak en het onderhoud van het trappenhuis bleef, ondanks het getuigenbewijs, volgens het Hof te algemeen. Van stelselmatige controle en/of onderhoud van de trappenhuizen door Aegon was ook niet gebleken. Bovendien verklaarde een getuige dat het voorkwam dat in het trappenhuis kleine gebreken aanwezig waren, zoals trapleuningen met speling en ontbrekende rubberstrips en dat die gebreken ook niet direct werden opgelost. Uit het getuigenbewijs bleek ook niet dat op de dag van het voorval alles in orde was in het trappenhuis noch dat er grondige inspectie had plaatsgevonden. Dit was allemaal van belang omdat op Aegon de bewijslast rustte dat zij alles had gedaan wat redelijkerwijs van haar kon worden gevergd om ongelukken zoals die op 3 oktober 2017 te voorkomen, hetgeen natuurlijk een verstrekkende bewijslast inhoudt. Aegon slaagde hierin niet, aldus het Hof.

Hiermee leverde Aegon dus niet het haar opgedragen bewijs en bewees daarmee niet dat zij aan haar (verstrekkende) zorgplicht had gedaan, zoals zij in de procedure wel had gesteld. Omdat al was vastgesteld dat er sprake was van een bedrijfsongeval waarvoor Aegon aansprakelijk was tenzij ze zou bewijzen dat ze de op haar rustende zorgplicht was nagekomen, bleef het Hof bij de conclusie dat Aegon aansprakelijk was. Dit was overigens ook al door de kantonrechter op 17 juni 2021 in eerste aanleg geoordeeld. Het vonnis van de kantonrechter werd dan ook bekrachtigd in de einduitspraak en Aegon werd in de proceskosten veroordeeld.

Conclusie

Deze uitspraak is weinig verrassend, gezien de forse bewijslast die op de werkgever rust wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval. Aegon slaagde er niet in die te vervullen en bleef dus terecht aansprakelijk. Voor de werknemer betekende dit dat er pas na 2,5 jaar procederen in hoger beroep een appèluitspraak werd gewezen waarbij het hopelijk in deze zaak zal blijven.

Heeft u een ongeval meegemaakt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin wij concreet bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken via 073-690088 of via info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *