29 juni 2020

Vervolg: Vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandverzekerden

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 mei jl. waarin het Hof zich (opnieuw) heeft uitgelaten over […]
22 juni 2020

Verhouding geheimhoudingsplicht en plicht om informatie te verschaffen

Op 9 juni 2020 deed het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uitspraak in een zaak waarin de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van de advocaat en de plicht […]
9 juni 2020

Vrije advocaatkeuze verruimd voor rechtsbijstandverzekerden

Op 14 mei jl. heeft het Europees Hof zich opnieuw uitgelaten over de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden. Meer specifiek ziet het arrest van […]
2 juni 2020

Matroos loopt letsel op bij aanmeren van schip. Wie is aansprakelijk?

Op 13 mei jl. deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in twee gevoegde zaken waarin een matroos ernstig letsel had opgelopen bij het aanmeren van een duwboot. […]
19 mei 2020

Hoge Raad laat zich uit over aanvang verjaringstermijn van regresvordering op grond van artikel 7:961 lid 3 BW

Op 15 mei jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een verzekeringskwestie. Een aansprakelijkheidsverzekeraar wil regres plegen op een andere eveneens betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar voor het […]
12 mei 2020

Wie is aansprakelijk voor metersdiepe val van ZZP’er door gebrekkig rooster in leidingschacht?

Op 28 april jl. werd een vonnis gepubliceerd dat de rechtbank Amsterdam op 20 november 2019 wees. Daarin heeft de rechtbank zich uitgelaten over de vraag […]
2 mei 2020

Rechtbank Amsterdam speelt voor arts; vorderingen patiënt worden afgewezen

Tijdens de behandeling van een letselschadezaak kunnen er vragen ontstaan ten aanzien van het opgelopen letsel. Bijvoorbeeld of er sprake is van een causaal verband tussen […]
30 april 2020

Eigenaar eiland aansprakelijk voor knieletsel van bezoeker?

Op 21 april 2020 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een zaak waarin het ging om de vraag of de eigenaar van een eiland op […]
28 april 2020

Het is volstrekt logisch dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Op 24 november 2000 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of gemiste inkomsten wegens het niet kunnen verrichten van zwarte werkzaamheden voor vergoeding […]
21 april 2020

Coronavirus en thuiswerken

Al lange tijd werken mensen steeds meer thuis. Dit wordt ook wel het Nieuwe Werken genoemd. Door het coronavirus kreeg het thuiswerken een nieuwe, ongekende impuls. […]
17 april 2020

Het restitutiebeleid van geroofde kunst

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn op grote schaal kunstobjecten en cultuurgoederen van veelal Joodse eigenaren geroofd. Hiertoe was zelfs een speciale organisatie opgericht: de Einsatzstab Reichsleiter […]
14 april 2020

De invloed van het coronavirus op de levensverwachting

Vorige week kwam het Financieele Dagblad met een artikel over de invloed van het coronavirus op de levensverwachting van personen. Welke invloed de levensverwachting heeft op […]
13 april 2020

De nieuwe opzetclausule

Al lange tijd houdt het begrip ‘opzet’ het Verbond van Verzekeraars bezig. Onlangs heeft het Verbond een nieuwe clausule gepresenteerd voor de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Die clausule luidt: “U […]
1 april 2020

Gymleraar aansprakelijk voor letsel door duw tijdens weerbaarheidstraining?

Hoewel door de huidige bijzondere omstandigheden ook de Rechtspraak voor een groot deel stilligt, is er toch nieuws te melden. Het Gerechtshof Den Haag heeft namelijk […]
30 maart 2020

Corona en zelfstandig ondernemers

In de afgelopen periode plaatsten wij meerdere artikelen over de gevolgen van het coronavirus. Vandaag bespreken wij de gevolgen van het coronavirus voor zelfstandige ondernemers. Inleiding […]
27 maart 2020

Studievertraging door het coronavirus? Een aantal scenario’s

In dit artikel zullen wij nader ingaan op de impact van het afgelasten van de centrale eindexamens. Aan de hand van verschillende scenario’s zal worden besproken […]