31 december 2020

Schade opgelopen door vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020-2021: schending wettelijke plicht?

Ieder jaar hebben we helaas te maken met een hoop schade door vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 waren de ziekenhuizen en huisartsenposten belast met bijna […]
27 december 2020

€ 350.000 smartengeld door een rechter toegekend: nieuw record!

Vorig jaar werd een 35-jarige Rotterdammer het slachtoffer van een zware mishandeling in zijn woning. Net voor kerst deed de rechtbank uitspraak in de strafzaak. De […]
21 december 2020

Twee verzekeraars aanspreken voor één ongeval?

Op 1 december 2020 oordeelde de Rechtbank Gelderland over de vraag of de benadeelde naast de uitkering door het Waarborgfonds Motorvoertuigen ook nog de WAM-verzekeraar kan […]
8 december 2020

Heeft de Nederlandse staat een schadevergoedingsplicht vanwege het coronabeleid?

Nu premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zojuist opnieuw géén versoepelingen hebben afgekondigd, neemt de wanhoop in het land verder toe. Professor Cees van […]
6 december 2020

Biggenruggen: het klinkt onschuldig, maar dat zijn ze helaas vaak niet

Afgelopen dinsdag heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant beschikking gewezen in een door ons kantoor gevoerde deelgeschilprocedure omtrent zogenoemde biggenruggen, ook wel varkensruggen genoemd. Dit zijn betonnen obstakels […]
2 december 2020

Causaliteitsproblematiek bij aanrijdingen met lage impact, maar grote lichamelijke gevolgen

Ook bij aanrijdingen met lage snelheid kunnen inzittenden letsel oplopen. Wanneer de klachten en beperkingen langer aanhouden of zelfs niet meer verdwijnen, kan er een discussie […]
2 december 2020

Schade door joyriding: wie betaalt de schade?

Het zal je maar gebeuren: je laat je autosleutels ergens slingeren, iemand besluit zonder jouw toestemming een rondje te gaan rijden in jouw auto en veroorzaakt […]
25 november 2020

Op weg naar een nieuwe schadepost in het letselschadeproces  

Hoogleraar privaatrecht Lodewijk Smeehuijzen pleit in het Nederlands Juristenblad voor erkenning van een nieuwe schadepost in het letselschadeproces: privacy-schade voor letselschadeslachtoffers. In dit blog worden de […]
23 november 2020

De WA-direct bezien vanuit een belangenbehartiger

Vanaf juli 2021 kunnen slachtoffers van verkeersongelukken hun motorrijtuigschade verzekeren en claimen bij hun eigen verzekeraar, in plaats van de verzekeraar van degene die verantwoordelijk is […]
13 november 2020

Schadevergoeding voor blauwe plek opgelopen door verkeersongeval?

In een op 3 november jl. gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland stond de vraag centraal of het slachtoffer van een verkeersongeval zijn letsel, bestaande uit […]
10 november 2020

Artikel 185 WVW, overmacht, aan opzet grenzende roekeloosheid en eigen schuld

Op 3 november 2020 oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant over een verkeersongeval tussen een auto en een fietser. De vraag was of sprake is van overmacht of […]
6 november 2020

Is een bestuurder nog wel een bestuurder nadat een passagier de handrem heeft aangetrokken?

Op 22 oktober 2020 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland over de vraag of de bestuurder van een auto nog kan worden aangemerkt als de bestuurder nadat de […]
4 november 2020

Het eigendom, bezit en houderschap van roofkunst: gevolgen voor de praktijk 

Alweer bijna een maand geleden presenteerde de Raad van Cultuur een rapport waarin onvoorwaardelijke teruggave van geroofde kunstobjecten van de Nederlandse Staat aan de herkomstlanden wordt […]
20 oktober 2020

Sportschoolgangers, wees op uw hoede voor rondslingerend materiaal!

Nu het kabinet vanwege de oplopende coronabesmettingen voorlopig een streep heeft gezet door de amateursport in teamverband, is fitness een van de weinige overgebleven sportactiviteiten voor […]
15 oktober 2020

Valpartij fietser door groef in het fietspad: gemeente aansprakelijk?

Eenzijdige verkeersongevallen zijn helaas aan de orde van de dag. Een deel van deze eenzijdige ongevallen betreffen valpartijen van fietsers of voetgangers vanwege de toestand van […]
8 oktober 2020

Help! Lege musea in het verschiet?

Het roven van kunst is een eeuwen oude praktijk. Zo werden rond 1800 dertiende eeuwse Singosari-beelden uit Oost-Java meegenomen, welke nu te zien zijn in het […]