Ongelukkige samenloop of onrechtmatigheid?

Op 20 juli jl. wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil over de vraag of het onrechtmatig is om onverwacht een ander onverwacht 30 centimeter op te tillen. De uitspraak is hier terug te lezen.

De casus

Beide partijen in deze procedure  hadden elkaar een aantal keer ontmoet en kenden elkaar dus. Ze waren op 3 augustus 2019 allebei aanwezig op een evenement in Amsterdam. Ze stonden bij een buitenpodium op de Westermarkt waar muziek werd gedraaid en werd gedanst. Beide partijen hadden 8 tot 10 drankjes gedronken en waren volgens eigen zeggen aangeschoten. Tijdens het dansen heeft de verwerende partij verzoekster zonder aankondiging bij haar middel gepakt en 30 centimeter hoog opgetild. Dit duurde enkele seconden. Bij het neerzetten is verzoekster ten val gekomen. Ze liep hierdoor een breuk in haar rechter voorvoet op waarvoor zij meerdere operaties onderging en klachten en beperkingen ondervond. Zij heeft de aansprakelijkheidsverzekeraar van verweerder in maart 2021 aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheid is niet erkend.

De rechtsvraag

In de procedure bij de rechtbank heeft verzoekster (na vermindering van haar verzoek) de rechtbank gevraagd om voor recht te verklaren dat verweerder aansprakelijk is voor haar schade en dat zijn verzekeraar gehouden is tot rechtstreekse betaling. Zij stelde hierbij dat verweerder onrechtmatig heeft gehandeld door haar onverwacht en zonder toestemming ineens van achteren op te tillen en vervolgens los te laten waardoor zij ten val kwam en letsel opliep. De verwerende partij en zijn verzekeraar stelden in de procedure dat verzoekster inderdaad is opgetild en ten val is gekomen toen verweerder haar probeerde neer te zetten. Dit optillen was volgens verweerder en zijn verzekeraar niet dusdanig gevaarscheppend dat verweerder dit niet had mogen doen.

De rechtbank moest dus oordelen over de vraag of verweerder onrechtmatig heeft gehandeld door verzoekster op te tillen of dat hier sprake is geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarvoor geen aansprakelijkheid geldt.

Het oordeel van de rechter

De rechtbank verwees in het oordeel naar standaard rechtspraak in dit soort zaken (de arresten Zwiepende tak en Jansen/Jansen) en oordeelde dat de vraag of verwerende partij onrechtmatig heeft gehandeld in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld. Hierbij is niet het feit dat een ongeval mogelijk is van belang omdat dit de lat voor onrechtmatigheid te laag zou leggen. Gevaarscheppend gedrag is, aldus de rechtbank, pas onrechtmatig wanneer het dusdanig waarschijnlijk is dat een ander door dit gedrag letsel oploopt dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had moeten onthouden. De rechtbank woog de volgende aspecten mee die tussen beide partijen niet ter discussie stonden: beide partijen kenden elkaar, ze waren allebei aan het dansen op muziek bij een evenement, verweerder was geen geoefende danser en beide partijen waren niet als danspaar op elkaar ingespeeld, beide partijen hadden veel alcohol gedronken en waren aangeschoten/dronken, verweerder heeft verzoekster in een impuls bij haar middel gepakt en opgetild en dit optillen ging zonder aankondiging of overleg.

De rechtbank concludeerde op basis van deze uitgangspunten dat het in aangeschoten toestand in een impuls en onverwacht optillen van een ander tot een hoogte van 30 centimeter terwijl die ander ook aangeschoten is een dusdanig groot risico op een ongelukkige val en letsel van één van beiden oplevert dat de verwerende partij zich van dit gedrag had moeten onthouden. Hij handelde dus onrechtmatig en was aansprakelijk voor de schade door het ongeval van verzoekster. Ook wees de rechtbank een kostenveroordeling toe op basis van een uurtarief van € 260,- en 21 uur tijdsbesteding door de advocaat van verzoekster. Voor recht werd tot slot ook verklaard dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van verweerder gehouden was tot rechtstreekse betaling aan verzoekster van de schadevergoeding.

Tot slot

Wilt u weten of een andere partij aansprakelijk is na een (min of meer) vergelijkbare gebeurtenis zoals in deze zaak centraal stond? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer boven in beeld of door een e-mailbericht te sturen naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *