Rechtbank Gelderland wijst verzoek voorlopig deskundigenbericht toe

Op 22 maart jl. heeft de rechtbank Gelderland het verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht door achtereenvolgens een revalidatiearts en verzekeringsarts toegewezen. De uitspraak kunt u hier nalezen.

Ongeval

Op 12 augustus 2011 is verzoeker aangereden toen hij als voetganger een weg overstak. De aansprakelijkheid is door Allianz erkend.

Bij het ongeval heeft verzoeker diverse kneuzingen, een hersenschudding en een fractuur van de grote teen opgelopen. Later zijn daar cognitieve klachten bijgekomen.

Expertise

In november 2014 heeft op verzoek van beide partijen een orthopedisch expertise plaatsgevonden. Een tweede orthopedische expertise vond plaats in oktober 2019 vanwege toegenomen klachten.

In een deelgeschilprocedure heeft verzoeker verzocht om te bepalen dat Allianz mee moet werken aan expertises door een revalidatiearts en verzekeringsgeneeskundige. Dit verzoek is afgewezen, omdat het verzoek volgens de rechtbank onvoldoende zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst vanwege de impasse waarin de onderhandelingen tussen verzoeker en Allianz zich op dat moment bevond.

Verzoeker heeft vervolgens een verzoekschriftprocedure aanhangig gemaakt, waarin hij opnieuw verzoekt een voorlopig deskundigenbericht te gelasten door achtereenvolgens een revalidatiearts en verzekeringsarts.

De beoordeling

Ter onderbouwing van zijn verzoek voert verzoeker aan dat pijn een belangrijke rol speelt bij zijn klachtenpatroon en dat deze pijn grote invloed heeft op zijn dagelijks functioneren. Tevens maakt hij zich gezien zijn nog jonge leeftijd zorgen over de gevolgen die de klachten op de langere termijn hebben voor zijn (werkzame) leven. Omdat in de orthopedische expertises enkel is gekeken naar de pijnklachten en beperkingen binnen het vakgebied van de orthopedie en niet is gekeken naar de invloed van de pijnklachten op de langere termijn, heeft verzoeker naar eigen zeggen belang bij een diepgaander onderzoek. De revalidatiearts zou volgens hem onderzoek kunnen doen naar de aanwezigheid van de pijnklachten en de invloed daarvan op het functioneren, ook op de langere termijn. Daarna kan de verzekeringsarts de belastbaarheid vaststellen.

Allianz heeft verweer gevoerd tegen het verzoek en stelt zich op het standpunt dat het verzoek in strijd is met de goede procesorde en misbruik van procesrecht oplevert. De pijnklachten zijn volgens Allianz al beoordeeld en verder deskundigenonderzoeken zouden onnodig zijn. Tevens is Allianz van mening dat als er al een expertise dient plaats te vinden, dit een neurologische expertise zou moeten zijn. De rechtbank gaat daar niet in mee.

Voor wat betreft het verzoek voorlopig deskundigenbericht heeft de rechtbank geen discretionaire bevoegdheid. Dat houdt in dat de rechtbank het onderzoek in beginsel moet bevelen, indien het verzoek voor een partij meer inzicht kan geven of het raadzaam is om een procedure te beginnen of voort te zetten, het verzoek voldoende concreet is en feiten betreft die met het deskundigenverzoek bewezen kunnen worden. De rechtbank gaat derhalve mee in het verzoek van verzoeker, gelast een voorlopig deskundigenbericht en benoemt een revalidatiearts en verzekeringsarts.

Contact

Wilt u weten wat deze uitspraak voor u betekent? Neemt u dan vooral contact met ons op. Dat kan via het telefoonnummer boven in beeld of via info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *