Onduidelijkheid over de polisvoorwaarden komt voor rekening van Achmea

Op 7 december jl. deed de rechtbank Noord-Holland uitspraak in een zaak waar verzekeringsrecht centraal stond. De vraag was of de schade welke was veroorzaakt door een bestuurder die had gedronken, moet worden vergoed door de verzekeraar.

Het ongeval

Op 27 november 2019 heeft een bestuurder op de snelweg A1 een verkeersongeluk veroorzaakt. De bestuurder is met zijn auto tegen een Jaguar gebotst. De Jaguar werd door de aanrijding doorgeduwd naar een voor de Jaguar stilstaande Ford waardoor allebei de auto’s beschadigd raakten.

De politie is ter plaatsen geweest en het bleek dat de bestuurder had gedronken en er is een proces-verbaal opgemaakt wegens, kort gezegd, rijden onder invloed van alcohol (artikel 8 Wegenverkeerswet 1994).

De vordering

De bestuurder was verzekerd bij Achmea. Achmea heeft in totaal een bedrag van € 16.367,03 aan de benadeelden voldaan. Achmea vordert dit bedrag nu terug van de bestuurder. De bestuurder is het hier niet mee eens en de zaak beland bij de rechter.

De polisvoorwaarden

In artikel 31 van de polisvoorwaarden over “Niet altijd verzekerde oorzaken” staat onder ander het volgende:

Schade door een bestuurder die niet mag rijden, is niet verzekerd.

  • Of door het ontbreken van een geldig rijbewijs.
  • Of door een verlopen rijbewijs (wel verzekerd als het rijbewijs minder dan 1 jaar is verlopen).
  • Of door een uitspraak van de rechter.

Het verweer

De bestuurde is het met de vordering van Achmea niet mee eens. Hij voert dat in de polisvoorwaarden alcoholgebruik niet word genoemd als uitsluitingsgrond, zodat dit voor de bestuurder niet duidelijk was of behoefde te zijn.

De rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de bestuurder aansprakelijk is voor de aanrijding. Deze schade door deze aanrijding is door Achmea aan de benadeelden vergoed omdat het uitgangspunt van de wettelijke regeling is dat de schade van een slachtoffer wordt vergoed. Het gaat in deze zaak om de vraag of bestuurder op grond van de polisvoorwaarden de schade aan Achmea terug moet betalen.

Achmea verwijst naar de polisvoorwaarden. Achmea voert aan dat geen sprake is van een limitatieve opsomming in artikel 31 van de polisvoorwaarden. Het zijn voorbeelden van situaties waarin een bestuurder niet mag rijden.

Formulering voorwaarden

Artikel 31 van de polisvoorwaarden heeft als kop dat schade door een bestuurder die niet mag rijden, niet is verzekerd. Door de lay-out van het artikel in de overgelegde polisvoorwaarden lijkt het alsof het artikel vervolgens opsomt op welke gevallen dit betrekking heeft. De tekst vermeldt niet dat het daarbij slechts gaat om voorbeelden van gevallen dat iemand niet mag rijden. Er staat daar ook geen expliciete verwijzing naar alcoholgebruik.  Het is onduidelijk of deze tekst ook betrekking heeft op overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet 1994.

Duidelijke polisvoorwaarden

Het is aan Achmea als opsteller van de polisvoorwaarden om duidelijk te zijn over welke schade niet verzekerd is. Dat daar onduidelijkheid over is ontstaan, komt voor rekening en risico van de opsteller van de polisvoorwaarden, Achmea in dit geval. De bestuurder hoeft de uitgekeerde schade dus niet terug te betalen.

Vragen

Heeft u een discussie met uw verzekeraar? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 073-690088. We informeren u graag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *