Inshared in het ongelijk gesteld: volledig aansprakelijk voor aanrijding bromfietser

De rechtbank Den Haag heeft zich op 18 januari 2024 in een deelgeschil uitgelaten over de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval waarbij een automobilist en bromfietser betrokken waren. De uitspraak is gepubliceerd op 16 april en kunt u hier teruglezen.

Wat is er gebeurd?

Op 24 januari 2023 stak een bromfietser rechtdoor een kruispunt over in Den Haag. Vanuit de andere kant reed een automobilist het kruispunt op om linksaf te slaan. Zij kwamen midden op het kruispunt met elkaar in botsing, waardoor de bromfietser is gevallen. Er kwamen politie, een ambulance en traumahelikopter ter plaatse. De bromfietser is naar het ziekenhuis vervoerd en bleek een dubbele open botbreuk te hebben opgelopen aan zijn linker onderbeen. Hij is hiervoor verschillende keren geopereerd.

Het ongeval is op een dashcam vastgelegd en ingezien door de politie. De bevindingen daaruit zijn vastgelegd in een proces verbaal. De bromfietser heeft Inshared, de verzekeraar van de automobilist, aansprakelijk gesteld voor zijn letselschade als gevolg van het ongeval. Inshared heeft geen aansprakelijkheid erkend, maar wel een voorschot van € 2.000,00 betaald.

Het geschil

De bromfietser heeft dit deelgeschil gestart om de aansprakelijkheid van Inshared vast te laten te stellen. Hij stelt daartoe dat uit het proces verbaal, de foto’s na het ongeval en de dashcambeelden duidelijk blijkt dat de automobilist zonder naar links te kijken naar links is afgeslagen en hem daardoor heeft aangereden. De bromfietser stelt verder dat hij geen fouten heeft gemaakt en er dus geen sprake is van eigen schuld. Als dat wél zo is, dan staan die in geen verhouding tot de fouten van de automobilist en is Inshared op grond van de billijkheidscorrectie alsnog volledig aansprakelijk.

Inshared betwist primair dat zij aansprakelijk is en stelt zich subsidiair op het standpunt dat er sprake is van ten minste 75% eigen schuld van de bromfietser.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt eerst vast of de automobilist een fout heeft gemaakt. Zij overweegt dat, anders dan Inshared stelt, het niet zo is dat de automobilist zich al volledig op het middelste weggedeelte bevond en stil stond toen de bromfietser overstak. De bromfietser had dus niet hoeven wachten tot de automobilist was afgeslagen. Bovendien blijkt uit de dashcambeelden dat de automobilist al rijdend de bocht maakt en dus onvoldoende oplettendheid is geweest voor mogelijk overstekend verkeer. Hierdoor is hij tegen de bromfietser gebotst, terwijl hij rechtdoor gaand verkeer voorrang had moeten verlenen. De automobilist heeft dus een verkeersfout gemaakt en daarom is Inshared aansprakelijk.

Vervolgens beoordeelt de rechtbank of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de bromfietser. Inshared heeft hiertoe aangevoerd dat de bromfietser overig verkeer geen voorrang gaf bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, hij onvoldoende oplettend is geweest en tot slot onvoldoende rechts heeft gehouden. De rechtbank gaat voorbij aan de eerste grond, omdat beide partijen zich midden op de weg bevonden en er van het uitrijden van een weg dus geen sprake meer was. Ook de tweede grond wordt afgewezen, omdat uit de dashcambeelden blijkt dat de bromfietser voordat hij overstak naar links keek om te zien of er geen verkeer aan kwam. De rechtbank neemt op basis van de beelden echter wel aan dat hij onvoldoende rechts heeft gehouden. Het standpunt van de bromfietser dat ook dan het ongeval zou zijn ontstaan, wordt gelet op de betwisting van Inshared onvoldoende onderbouwd. Kortom, de bromfietser valt ook een verwijt te maken.

Aangezien beiden een verwijt te maken valt, moet de rechtbank de schade verdelen in evenredigheid met de mate waarin de fouten van partijen aan de schade hebben bijgedragen. Bij deze zogenaamde causale verdeling acht de rechtbank het van zwaarwegend belang dat de automobilist geen voorrang heeft verleend aan de bromfietser. De fout van de bromfietser door niet zo veel mogelijk rechts te houden heeft maar voor een klein deel bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Daarom stelt de rechtbank de aansprakelijkheid van Inshared vast op 90% van de schade en 10% eigen schuld aan de kant van de bromfietser.

Tot slot moet de eventuele billijkheidscorrectie beoordeeld worden. Dit houdt in dat er specifieke en individuele omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat op grond van de billijkheid een andere verdeling vereist is. Daarbij spelen de ernst van de gemaakte fouten en andere omstandigheden een rol, zoals de ernst van het opgelopen letsel. De bromfietser heeft in dit verband aangevoerd dat hij zeer ernstig letsel heeft opgelopen. De rechtbank overweegt dat hij twee keer is geopereerd, lange tijd opgenomen is geweest en bovendien nog een infectie heeft opgelopen. Het revalidatieproces heeft maanden in beslag genomen en de bromfietser vreest dat hij nooit meer normaal zal kunnen lopen. Dit heeft hij onderbouwd door een brief van zijn medisch adviseur te overleggen. Tot slot stelt hij dat er sprake is van nog niet onderzochte schouderklachten en psychische klachten. Al met al heeft het letsel een enorme impact gehad op zijn leven.

De rechtbank ziet op grond van het voorgaande aanleiding om een billijkheidscorrectie toe te passen, zodat Inshared volledig aansprakelijk is voor de schade van de bromfietser. De vordering van de bromfietser wordt dus toegewezen en Inshared wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Conclusie

Bij discussies over de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval kan een deelgeschilprocedure van groot belang zijn. Op die manier kan daarover snel een uitspraak worden gedaan, zodat de zaak daarna onderling verder afgehandeld kan worden. In dit geval bleken de dashcambeelden doorslaggevend en is de verzekeraar volledig aansprakelijk, ondanks een foutje van het slachtoffer.

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via het telefoonnummer boven in beeld of door een e-mailbericht te sturen naar info@jba.nl.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *