mr. Paulien Gossens

Ervaring

Paulien heeft tijdens haar studie de nodige ervaring opgedaan op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Zo is Paulien werkzaam geweest bij een medisch adviesbureau en heeft zij als vrijwilliger bij de Stichting Rechtswinkel in Houten mensen geadviseerd op onder andere het gebied van aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Daarnaast heeft Paulien in de afrondende fase van haar studie bij diverse kantoren binnen het vakgebied stage gelopen, waaronder bij Jeroen Bosch Advocaten.

Voordat Paulien het team van Jeroen Bosch Advocaten kwam versterken, heeft zij een aantal jaar als letselschadejurist gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Hier heeft Paulien veel ervaring opgedaan met het bijstaan van slachtoffers van verkeersongevallen, medische fouten en strafbare feiten. Zij heeft aldaar ook diverse cursussen gevolgd binnen het vakgebied.

Paulien is een gedreven advocaat die de belangen van haar cliënten voorop stelt. Zij is pragmatisch ingesteld en hanteert een betrokken aanpak.

Paulien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Studie

Paulien studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, waar ze zich in de afrondende fase toespitste op het aansprakelijkheidsrecht.

Haar bachelorscriptie schreef Paulien over de toepassing van de omkeringsregel bij medische fouten en tijdens het schrijven van de masterscriptie nam zij de werkgeversaansprakelijkheid onder de loep.

De Grotius opleiding rondde zij in 2022 cum laude af. Paulien is een gespecialiseerd letselschadeadvocaat.

Lidmaatschappen

Hoe kunnen we u helpen?

Bent u benieuwd of Jeroen Bosch Advocaten u kan helpen met uw probleem? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken via het telefoonnummer 073 690 08 88 of het e-mailadres info@jba.nl.