mr. Mariska Kamsteeg

Ervaring

Al vroeg in de studie wist Mariska dat haar hart lag bij het strafrecht en het aansprakelijkheidsrecht, vanwege de impact die straf- en letselschadezaken hebben op het leven van de betrokken personen. Na een baan als griffier bij de rechtbank Amsterdam en meerdere stages in de advocatuur koos Mariska vol overtuiging voor een baan in het letselschaderecht. Vanaf 1 februari 2020 versterkt Mariska het team van Jeroen Bosch Advocaten, aanvankelijk als juridisch medewerker en vanaf februari 2021 als advocaat.

Studie

Mariska begon in 2014 met haar studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hier behaalde zij in 2017 haar bachelor. Vervolgens rondde zij aldaar in 2018 cum laude de master Straf- en strafprocesrecht af. In 2019 studeerde Mariska cum laude af aan de Universiteit Utrecht, waar zij de master Aansprakelijkheidsrecht volgde. Zij schreef haar scriptie over bestuurdersaansprakelijkheid en causaliteitsperikelen. Mariska haar scriptie was genomineerd voor de Molengraaff scriptieprijs.

Lidmaatschappen