15 oktober 2018

Organisator festival aansprakelijk voor letsel na sprong van 9 meter op luchtkussen?

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs geoordeeld over een casus waarin een man ernstig rugletsel heeft opgelopen op een festival na een sprong op een luchtkussen. De […]
10 oktober 2018

Hoe Banksy’s schilderij Girl with Balloon wereldnieuws werd – een juridische blik op de feiten

Afgelopen vrijdag ging er bij veilinghuis Sotheby’s in Londen een golf van verbazing door de zaal toen een schilderij van de kunstenaar Banksy zichzelf versnipperde nadat […]
17 september 2018

Het verhalen van gemiste zwarte inkomsten

Indien je door het toedoen van een ander schade oploopt, heb je recht op een vergoeding van de schade die je hebt geleden. Als door het […]
10 september 2018

Werkgever aansprakelijk voor elektrocutie werknemer?

De zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer ten aanzien van het voorkomen van ongevallen gaat ver. Zo blijkt ook weer uit een recente uitspraak van […]
3 september 2018

Naast shockschade en affectieschade ook vergoeding voor angstschade?

In voorgaande artikelen schreven wij over shockschade en affectieschade. Dankzij de Rechtbank Noord-Nederland is er een nieuwe term bijgekomen, namelijk angstschade. Op 1 maart 2017 boog […]
28 augustus 2018

Een klassieker: de uitlokking van een klap

Op 13 april 1995 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak rondom de restauranteigenaar die een van zijn gasten dusdanig hard een klap geeft […]
22 augustus 2018

Doorwerking letselschadevergoedingen op het eigen vermogen deel 2

Eind mei van dit jaar schreven wij een artikel over het effect van letselschadevergoedingen op het eigen vermogen. Enerzijds stijgt het eigen vermogen door een letselschadevergoeding, […]
17 augustus 2018

Eigen schuld bij mishandeling? Vermindering schadevergoedingsplicht schadeveroorzaker

Ben je in het civiele recht aansprakelijk voor de schade die je hebt toegebracht aan een ander? Dan moet je in beginsel diens volledige schade vergoeden. […]
10 augustus 2018

Shockschade of affectieschade?

Inmiddels is de wetgever druk doende met de wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waardoor vergoeding van affectieschade mogelijk wordt gemaakt. De nieuwe wet treedt op 1 […]
6 augustus 2018

Elektrische fietsen – zwakkere verkeersdeelnemers of toch niet

Ze zijn niet meer uit het huidige straatbeeld weg te denken, de elektrische fietsen. Vanwege de verminderde inspanning die nodig is om te trappen en de […]
27 juli 2018

Hoe krijg je inzage in de stukken van de wederpartij?

In aansprakelijkheidsdiscussies komt het geregeld voor dat een wederpartij bepaalde gegevens of stukken onder zich heeft die kunnen dienen als bewijsmiddel voor de vaststelling van de […]
23 juli 2018

Misleiding in WAM-zaken; toepassingsbereik artikel 7:941 lid 5 BW

Op 6 juli 2018 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of artikel 7:941 lid 5 BW ook van toepassing is in de relatie […]
28 juni 2018

Niet alleen chroom-6 bij Defensie

Medio 2014 verschenen de eerste nieuwsberichten over werknemers van Defensie die gezondheidsschade hebben opgelopen door jarenlang gewerkt te hebben met chroom-6. Chroom-6 is een voor de […]
24 juni 2018

Het verhalen van schade na een terroristische aanslag

Op 13 november 2015 is het leven van veel Parijzenaren voorgoed veranderd toen een achttal terroristen een reeks van aanslagen pleegden in verschillende cafés in de […]
13 juni 2018

Aansprakelijkheid bij schade zonder botsing met een andere automobilist

Wanneer je in een auto rijdt, dien je alert te zijn. Er wordt van je verwacht dat je rekening houdt met andere weggebruikers. Toch komt het […]
5 juni 2018

AOV-uitkering verrekenen en betaalde premies in mindering brengen

In een eerder artikel schreven we al eens over verrekening bij letselschadezaken en de gezichtspunten die in dat kader door de Hoge Raad zijn geformuleerd. Het […]