Een boks in plaats van een high five? Onrechtmatig?

Op 27 juli 2016 heeft de Rechtbank Gelderland zich moeten buigen over de vraag of het geven van een “boks” in plaats van een “high five” onrechtmatig is. Klik hier voor de volledige uitspraak. De rechter oordeelt dat het geven van een “boks” in het onderhavige geval niet onrechtmatig is en stelt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Wat was er aan de hand?

Het incident vond plaats op 27 februari 2015. Na een wedstrijd in een tafeltenniscompetitie is het gebruikelijk om elkaar een “high five” te geven nadat de wedstrijd is afgelopen en er een winnaar bekend is. In deze uitspraak ging het om een man die de wedstrijd had gewonnen en géén gebruikelijke “high five” gaf, maar een “boks”.

De vrouw aan wie hij de “boks” gaf sloeg een kreet uit van pijn en had direct veel last van haar hand. Als gevolg hiervan heeft zij zich onder medische behandeling gesteld. Er bleek sprake te zijn van fors letsel, waarna er een operatieve decompressie van de zenuw moest worden toegepast.

De vrouw ervoer naar aanleiding van de “boks” dusdanige klachten en beperkingen dat zij haar werkzaamheden als tandarts niet langer kon uitvoeren. Door de kneuzing aan haar hand is er sprake van een fors verlies aan arbeidsvermogen. De vrouw wendde zich tot de rechter en stelt de man aansprakelijk voor de gevolgen van de “boks”.

De rechter aan het woord

De rechter oordeelt als volgt: “Dat de boks met zo’n kracht was gegeven dat wel een dergelijke kans op letsel aanwezig was, kan niet enkel uit de pijn en het letsel dat de vrouw daarvan heeft ondervonden worden afgeleid. Er kan immers redelijkerwijs niet worden uitgesloten dat ook een klap met een kracht, die doorgaans geen pijn of letsel veroorzaakt, dit in dit geval door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wél heeft gedaan.”

De rechter wijst de vordering dan ook af op grond van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Over dit leerstuk hebben wij al eerder een artikel geschreven. Klik hier voor de link naar dit artikel.

Dus geen aansprakelijkheid?

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden houdt in dat er geen sprake is aansprakelijkheid en dus ook geen reden voor schadevergoeding. Is het dan zo dat je altijd met lege handen komt te staan? Dat hangt ook af van de situatie. In het onderhavige geval is er sprake van een sport- en spelsituatie. Daar geldt een hoge aansprakelijkheidsdrempel. Ook over dit onderwerp hebben wij eerder een artikel geschreven.

Bij vriendendiensten ligt de lat iets lager. Aangezien een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij vriendendiensten regelmatig voorkomt, hebben de meeste verzekeraars besloten bij dit soort letselschades hun verzekerde tegemoet te komen. De meeste verzekeraars bieden, ook bij het ontbreken van aansprakelijkheid, een schadevergoeding aan.

Contact

Hebt u een vraag over het criterium ongelukkige samenloop van omstandigheden of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *