Werkgever aansprakelijk voor elektrocutie werknemer?

De zorgplicht van de werkgever jegens de werknemer ten aanzien van het voorkomen van ongevallen gaat ver. Zo blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Toedracht

In deze zaak ging het om een werknemer die van zijn werkgever de opdracht kreeg om een nieuw geplaatste airco-installatie in werking te stellen. De airco was geplaatst door een ander bedrijf. Bij aanvang van de werkzaamheden kreeg de werknemer een elektrische schok van 380 Volt. De oorzaak van deze schok was gelegen in een losse kabel in de airco. Dat bleek uit een incidentenformulier dat was ingevuld door een voorman van de werkgever, alsmede uit een onderzoeksrapport van de verzekeraar van de werkgever. Ten gevolge van de doorgemaakte stroomstoot heeft de werknemer een herseninfarct opgelopen en is hij volledig arbeidsongeschikt geraakt.

Het juridisch kader

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW. In dit artikel staat bepaald dat een werkgever de schade van diens werknemer dient te vergoeden, wanneer deze werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werknemer moet dit stellen en bij betwisting bewijzen. Slaagt hij daarin? Dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk.

De werkgever kan echter aan de aansprakelijkheid ontsnappen. Hij is niet aansprakelijk wanneer hij kan aantonen dat hij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om schade te voorkomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook wanneer de werkgever kan aantonen dat de schade was ontstaan als hij wél aan zijn zorgplicht had voldaan, dan is hij niet aansprakelijk.

Hoe oordeelt de rechter?

In deze casus oordeelt de kantonrechter dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het staat volgens de kantonrechter vast dat de werknemer een schok van 380 Volt heeft gekregen. Hierdoor moest hij naar de spoedeisende hulp. Deze feiten maken dat er sprake is van schade die de werknemer heeft geleden. Uit een cardiologische expertise blijkt bovendien dat er een causaal verband is tussen het herseninfarct en de stroomstoot. Dat een en ander heeft plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden, staat niet ter discussie.

De werkgever stelt echter dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daar is de kantonrechter het alleen niet mee eens.

Uit de overgelegde bewijsstukken blijkt dat de partij die de airco heeft geplaatst geen controle meer heeft uitgevoerd ten aanzien van de bekabeling, alvorens de airco dicht te maken. Bij het installeren en dichtmaken van een airco is het echter gebruikelijk dat deze controle wordt uitgevoerd. Aangezien de airco dicht was, heeft de werknemer de bekabeling niet meer gecontroleerd.

In deze situatie had de werkgever volgens de kantonrechter toch een aantal dingen beter kunnen doen. Zo had hij de werknemer erop kunnen wijzen een controle te verrichten, alvorens de stroom erop te zetten, dan wel beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, waarbij gedacht kan worden aan rubberen beschermingsmatten en rubberen handschoenen.

Conclusie

Kortom, de kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt, heeft geleden en nog zal lijden.

Wij kunnen ons in dat oordeel goed vinden.

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *