Vrije advocaatkeuze: deel 9

Op donderdag 7 april jl. heeft het Europese Hof van Justitie twee arresten (C-460/15 en C-5/15) gewezen over de vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een rechtsbijstandsverzekerde ook recht heeft op vergoeding van een externe advocaat of juridisch adviseur naar keuze in een ontslagprocedure voor het UWV en het CIZ.

Het Europese Hof van Justitie overwoog onder andere:

“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat een procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan de werkgever vergunning verleent, de voor rechtsbijstand verzekerde werknemer te ontslaan”

“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft.”

Dit betekent ons inziens ook dat indien de rechtsbijstandsverzekeraar weigert om de vrije keuze toe te staan, de rechtsbijstandsverzekeraar gehouden is om de verzekerde volledig én met terugwerkende kracht schadeloos te stellen

In november 2013 oordeelde het Europese Hof van Justitie al eerder  dat een verzekerde altijd zelf mag bepalen wie hem rechtsbijstand verleent in een gerechtelijke of administratieve procedure. Dat zal vanaf heden dus ook gebeuren bij ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruik maakt, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de redelijke en noodzakelijke kosten van die die advocaat vergoeden.

Onder druk?

Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het recht alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is. Jarenlang hebben rechtsbijstandsverzekeraars dus eigenlijk strijdig met de wet gehandeld. Polisvoorwaarden waren in strijd met Europees recht en verzekerden kregen niet waar ze recht op hadden.

Rechtsbijstandsverzekeraar DAS vind dat de uitspraken die het Europese Hof van Justitie donderdag heeft gedaan over vrije advocaatkeuze de toegang tot het recht verder onder druk zetten. Echter, zoals wij al eerder hebben betoogd is dit puur een argument uit eigen belang.

Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, vinden het belangrijk dat de vrijheid om te kiezen volledig bij de verzekerde ligt. Verzekerden kunnen nu ook bijvoorbeeld in een arbeidsgeschil hun favoriete advocaat of jurist benaderen en hoeven dus geen genoegen te nemen met een behandelaar die door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt aangewezen. Wat ons betreft twee terechte uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *