De verharde opstelling van verzekeraars

De laatste jaren is de opstelling van verzekeraars in de letselschadepraktijk verhard. Dit wordt door het Verbond van Verzekeraars ook erkend. EenVandaag heeft daar op dinsdag 11 april jl. een uitzending aan gewijd. Klik hier voor deze uitzending.

Verzekeraars wijzen tegenwoordig steeds meer claims af. Daarnaast hebben slachtoffers vaak het gevoel dat verzekeraars de afwikkeling van dossier lijkt te traineren. Dat blijkt ook uit een rondgang van EenVandaag onder een aantal gespecialiseerde letselschadeadvocaten.

De Letselschaderaad heeft om verharding te voorkomen de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) enkele jaren geleden in het leven geroepen. De GBL bestaat uit richtlijnen die de gang van zaken in letselschadedossiers moet bevorderen. Hier hebben wij eerder in een artikel bij stilgestaan. De GBL is in het leven geroepen om harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschadezaken te vergroten. Er wordt met deze gedragscode gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.

Uit de rondgang is gebleken dat verzekeraars zich tegenwoordig amper iets aantrekken van de GBL. De GBL schrijft voor dat de meeste zaken binnen twee jaar moeten zijn afgewikkeld. Deze termijn wordt vaak niet gehaald. De vakvereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) pleit daarom voor een wettelijke verankering van de gedragscodes en sancties voor verzekeraars die zich er niet aan houden.

Oorzaak van de verharding?

Een van de oorzaken van de verharding zou zijn de vele reorganisaties bij verzekeraars. De ervaren en deskundige behandelaars die een positie met gezag hadden (en dus ook grotere schades voorspoedig konden regelen) zijn verdwenen. Daarnaast blijkt uit de rondgang dat veel onderhandelingen worden overgelaten aan mensen die van het schadevergoedingsrecht nauwelijks kaas hebben gegeten en vooral tot taak lijken te hebben zand in de machine te strooien.

Terug naar de GBL

De verzekeraars hebben zich gecommitteerd met de GBL. Ondanks dat lijkt de GBL niet te werken. Er wordt, zoals gezegd, gepleit voor een wettelijke verankering van de gedragscode. Wellicht dat de verzekeraars dan wakker geschud worden.

Het Verbond van Verzekeraars reageert hier verrast op: “Dat verbaast me omdat we al langer met elkaar om tafel zitten in de Letselschaderaad”, aldus directeur Weurding. Het Verbond van Verzekeraars heeft wel aangegeven dat ze zullen kijken naar verbeteringen.

Wij vinden de GBL vooral een minimumregeling en eisen van onze wederpartijen dat ze nog veel sneller en klantvriendelijker zijn jegens onze clienten dan door de GBL voorgeschreven. Niet mag worden vergeten wie er verantwoordelijk is en wie het slachtoffer is!

Contact

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een ongeval? Loopt de behandeling van uw dossier stroef? Leeft de verzekeraar de regels van de GBL niet na? Dan bieden wij voor u een oplossing. Bij Jeroen Bosch Advocaten kunt u met uw zaak terecht. Wij helpen u graag. Ons telefoonnummer is 073-6900888. U kunt ons natuurlijk een e-mailbericht sturen via info@jba.nl of een facebookbericht sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *