De Gedragscode behandeling letselschade: méér oog voor slachtoffers?

De Gedragscode behandeling letselschade is in het leven geroepen omdat de Letselschaderaad de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschadezaken wil vergroten. Daarom wordt er met de gedragscode gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.

Op donderdag 17 november 2016 heeft de Letselschade Raadsdag plaatsgevonden. Deze dag werd er stil gestaan bij het tienjarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Kort gezegd is de GBL dus een pakket aan richtlijnen die de gang van zaken in letselschadedossiers bevorderen. Voor slachtoffers is er een toegankelijke samenvatting te vinden op de website van de Letselschaderaad: Behandeling Letselschade.

Werkt de GBL wel echt?

Voor de afwikkeling van letselschadedossiers zijn voor de slachtoffers en verzekeraars speciale richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn neergelegd in de GBL. Het doel van de GBL is het respectvol behandelen van het slachtoffer. Wanneer de onderlinge communicatie tussen de partijen goed verloopt en de termijnen in de richtlijnen worden gevolgd, zullen de dossiers geen onnodige vertragingen oplopen. Zo gezegd zo gedaan?

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de afhandeling van ernstige zaken conform de richtlijnen van de GBL geregeld vastloopt en op de spits wordt gedreven. Daarbij is de kwestie vaak moeilijk te volgen voor het slachtoffer.

Ook wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, kijken kritisch naar de GBL. Helaas moeten wij vaak constateren dat de richtlijnen van de GBL lang niet altijd door verzekeraars worden nageleefd. Een voorbeeld is maar de termijnen waarbinnen verzekeraars moeten reageren conform de richtlijnen.

Wij zijn als advocaten ook niet gebonden aan de GBL. Wij zijn aangesloten bij de LSA, de vereniging van Letselschade Advocaten. Een belangrijk aspect voor (letselschade)advocaten is onafhankelijkheid. Een advocaat kan en mag op voorhand dus niet gebonden zijn aan afspraken over de wijze waarop zaken behandeld moeten worden. Het is de advocaat volgens de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten zelfs verboden om met anderen dan de eigen cliënt dergelijke behandelafspraken te maken.

Wat is dan de juiste aanpak?

De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten zijn gespecialiseerd in letselschadezaken en hanteren een plan van aanpak die bij de cliënt past, los van de GBL. Letselschadezaken betreffen namelijk zaken die een grote invloed hebben op het leven van slachtoffers. Wij maken het juridische en financiële probleem voor een ieder begrijpelijk. Voor zowel een particulier of ondernemer. Door het juridische doolhof zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen we focussen op uw belang.

Wij voelen ons ook gesterkt in ons streven zoveel mogelijk de belangen van onze cliënten voorop te stellen bij het behandelen van een dossier. Dat klinkt namelijk eenvoudiger dan het is: geen twee cliënten zijn gelijk. Ieder krijgt dus zijn eigen plan van aanpak. Het resultaat is uiteindelijk niet alleen de toegekende schadevergoeding, maar ook het welbevinden van onze cliënten. Zij moeten immers verder met hun leven.

Contact

Loopt uw zaak te lang? Heeft u nog geen advocaat ingeschakeld? Leeft de verzekeraar de regels van de GBL niet na? Dan bieden wij voor u een oplossing. Bij Jeroen Bosch Advocaten kunt u met uw zaak terecht. Wij helpen u graag. Ons telefoonnummer is 073-6900888. U kunt ons natuurlijk een e-mailbericht sturen via info@jba.nl of een facebookbericht sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *