Val van ladder tijdens het werk. Is de werkgever daarvoor aansprakelijk?

In oktober 2019 oordeelde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch over de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door na te laten enige veiligheidsinstructies aan zijn werknemer te geven. De werknemer betreft een touringcarchauffeur die tijdens zijn werk van een ladder is gevallen. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat was er aan de hand? 

In 2015 was de touringcarchauffeur op het dak van een touringcar bezig met het onderhoud van de airconditioning. Om op het dak te komen zette hij een uitschuifbare ladder tegen de zijkant van de touringcar. Tijdens het afdalen van de ladder is hij gevallen en door deze val heeft hij zijn rechterhak gebroken. Hiervoor is de man geopereerd en heeft hij enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. De vraag is of de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor het ongeval van de werknemer.

Wat oordeelde het hof?

In hoger beroep komt niet vast te staan hoe het ongeval precies heeft plaatsgevonden. Beide partijen verschillen van mening over de hoogte waarvan de touringcarchauffeur is gevallen en waarom hij is gevallen. Zo stelt de touringcarchauffeur dat hij van circa 1,5 à 2 meter hoogte is gevallen, terwijl de werkgever beweert dat de werknemer de onderste trede(n) miste.

Het hof laat de precieze toedracht in het midden. Vervolgens oordeelt het hof dat de werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek omdat de werkgever de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Het staat vast dat de touringcarchauffeur schade heeft geleden bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Er ontbrak enige opzet of bewuste roekeloosheid bij de touringcarchauffeur. Dit betekent dat de werkgever in dit geval aansprakelijk is, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden. In beginsel wordt echter aangenomen dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat de werknemer tijdens zijn werk schade heeft opgelopen.

Zorgplicht

De werkgever stelt zich op het standpunt dat hij zijn zorgplicht is nagekomen nu hij een niet-gebrekkige ladder aan de werknemer heeft gegeven die aan de veiligheidseisen voldeed. De werknemer daarentegen beweert dat de ladder wel gebrekkig was omdat de borgclip niet werkte en omdat de treden versleten waren. Hiervan zegt het hof dat ook indien de ladder veilig en niet-gebrekkig was, de werkgever instructies ten aanzien van de takelinstallatie met valbescherming aan zijn werknemer had moeten geven. Door de hoogte van 3,7 meter bestond er namelijk een valrisico. Dat de werkgever op aanwezigheid van de takelinstallatie wijst, maakt volgens het hof niet dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. De zorgplicht die op de werkgever rust brengt namelijk tevens een instructieplicht met zich mee. Het was dan ook noodzakelijk dat de werknemer de nodige instructies kreeg van zijn werkgever. Dat de werkzaamheden aan de airconditioning sporadisch werden uitgevoerd, maakt juist dat de werkgever deze instructies had moeten geven.

Conclusie

Omdat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden en de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen, concludeert het hof dat het causale verband tussen de tekortkoming en het ongeval en daarmee de schade vast staat. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg van de val heeft geleden.

Heeft u vragen over dit onderwerp of bent u zelf gevallen door een mogelijk gebrek in een openbare weg?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. Elke zaak is anders. Wellicht kunnen we iets voor u betekenen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *