Schadevergoeding op grond van de AVG

Onlangs kende de Rechtbank Overijssel een schadevergoeding toe op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Omdat de gemeente Deventer de persoonsgegevens van de eiser had gedeeld met andere gemeenten, werd zij veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 500,00.

De AVG trad in werking op 25 mei 2018. Het is een Europese verordening die regelt hoe bedrijven en overheidsinstanties om moeten gaan met de verwerking van persoonsgegevens. De AVG geeft onder andere burgers het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, het recht om schrapping van bepaalde gegevens en het recht op rectificatie en aanvulling.

Op grond van artikel 82 van de AVG heeft iedereen die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de bepalingen uit de AVG recht op ontvangst van een schadevergoeding voor de geleden schade. De eiser in deze zaak vond dat de gemeente Deventer een inbreuk had gemaakt op zijn persoonlijke levenssfeer en vroeg om een immateriële schadevergoeding op grond van artikel 82 van de AVG.

Wat was er aan de hand?

De eiser in deze zaak had meerdere verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend bij onder andere de gemeente Deventer. In zo’n verzoek vraag je aan overheidsinstanties om informatie over bestuurlijke aangelegenheden met jou te delen. De gemeente Deventer wilde graag van andere gemeenten weten hoe er moest worden omgegaan met de Wob-verzoeken van de aanvrager. De gemeente Deventer deelde vervolgens aan ongeveer vijftig andere gemeenten de naam, het geslacht en de woonplaats van de aanvrager. De aanvrager eiste een immateriële schadevergoeding en deed een beroep op artikel 82 van de AVG. De gemeente gaf aan dat zij nooit de bedoeling had gehad om de aanvrager te benadelen.

Wat oordeelde de rechter?

De Rechtbank Overijssel oordeelde dat de eiser in zijn persoon was aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens. Door de verspreiding van persoonsgegevens was er sprake van een schending van de privacy van eiser. De rechter oordeelde dat eiser op grond van de AVG recht had op een schadevergoeding van € 500,00. Een unicum. Voor zover bekend zijn er niet eerder schadevergoedingen op grond van de AVG toegewezen in Nederland.

Onder de voorloper van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), heeft het Hof Den Haag al eerder een schadevergoeding van € 1.500,00 toegewezen in een gelijke kwestie. De betreffende persoon in die zaak was betrokken bij een auto-ongeluk. Het arrest werd gepubliceerd in het tijdschrift SDU. SDU had echter nagelaten het arrest te anonimiseren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een Facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *