Schadefonds Geweldsmisdrijven past het beleid voor shockschade aan

Op 15 februari 2016 heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven het beleid voor shockschade aangepast. De aanpassing ziet op een verruiming van de tegemoetkoming en een andere omschrijving van de term shockschade.

Wat is shockschade?

Al eerder hebben wij een artikel geschreven over shockschade. Shockschade is de schade die iemand lijdt door de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen van een ongeval of een geweldsmisdrijf.

Voor een schadevergoeding van shockschade is vereist dat bij het shockschadeslachtoffer een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is vastgesteld. Daarbij is van belang dat alleen de schade die het gevolg is van de rechtstreekse confrontatie met de gevolgen van het ongeval voor vergoeding in aanmerking komt. Hier valt affectieschade, de immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste door een aansprakelijke derde, niet onder.

Het begrip shockschade

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent tegemoetkomingen toe aan mensen (ook wel de waarnemers genoemd) die psychisch letsel oplopen doordat zij getuige zijn van een geweldsmisdrijf of direct geconfronteerd worden met de gevolgen van een geweldsmisdrijf.

Voorheen werd dit door het Schadefonds Geweldsmisdrijven omschreven als shockschade. Deze term hebben zij aangepast. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor shockschade blijven onveranderd.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wenst de term anders te omschrijven omdat zij van mening zijn dat de term niets te maken heeft met ‘shock’ (de plotselinge daling van de bloeddruk) en ook niets met ‘schade’ (vermogensschade en ander nadeel). Het gaat bij shockschade, volgens het Schadefonds Geweldsmisdrijven, om mensen die psychisch letsel oplopen doordat zij getuige zijn van een vreselijke gebeurtenis, namelijk een geweldsmisdrijf. Deze mensen zijn dus, naast het primaire slachtoffer, zelf ook slachtoffer geworden. Het verschil is dus alleen dat de term anders wordt omschreven.

Wat gaat er veranderen?

De tegemoetkoming wordt verruimd. Voorheen kregen de nabestaanden met psychisch letsel door waarneming een uitkering van de 3e categorie. Dit betreft een bedrag van € 5.000,00. Het shockschadeslachtoffer is echter volgens het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook een slachtoffer met nog een zelfstandig recht. Daarom vindt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven het gerechtvaardigd dat de nabestaande die ook waarnemer is twee aparte uitkeringen krijgt: dus twee keer een bedrag uit de 3e categorie, dus totaal € 10.000,00.

Inwerkingtreding aangepast beleid

Het aangepaste beleid is op 15 februari 2016 in werking getreden. Het beleid geldt dan ook voor alle aanvragen die op 15 februari 2016 bij het Schadefonds in behandeling zijn, ongeacht de datum van het misdrijf en voor alle nieuwe aanvragen, eveneens ongeacht de datum van het misdrijf. Oudere aanvragen die zijn afgehandeld vallen niet meer onder dit beleid.

Wij vinden dit een goed aangepast beleid dat bijdraagt aan genoegdoening voor slachtoffers die schade lijden door de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen van een geweldsmisdrijf.

Contact

Jeroen Bosch Advocaten helpt bij letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Heeft u schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *