Robots in plaats van mensen: gewenst?

De technologie richt zich tegenwoordig niet alleen meer op zelfrijdende auto’s (klik hier voor een eerder geschreven artikel over zelfrijdende auto’s), maar ook op robots die menselijke verzekeringsadviseurs gaan vervangen. Klik hier voor een artikel over deze robot adviseurs.

De vraag is natuurlijk of een robot een menselijk verzekeringsadviseur wel kan vervangen? Want wat gebeurt er als een robot verzekeringsadviseur een verkeerd advies geeft? Wat zijn de risico’s?

Verzekeringsbranche

Verzekeringen worden vaak gesloten in persoonlijke sfeer. Gedacht kan worden aan overlijdensverzekeringen. Andere verzekeringen worden simpelweg snel online afgesloten. Bijvoorbeeld een (kortlopende) reisverzekering.

Van oudsher blijft de verzekeringssector wel een sector waarbij face-to-face contacten en persoonlijke relaties belangrijk zijn. Om die reden blijft de verzekeringsbranche ook achter voor wat betreft de technologische ontwikkelen. Ze proberen wel enigszins bij te benen door speciale apps te ontwikkelen. Het achterblijven van de verzekeringsbranche is echter geen optie meer. De veranderingen van ons gedrag als consumenten, met name bij het afsluiten van verzekeringen, dwingt de verzekeringsbranche er toe om ook technologische ontwikkelingen door te maken. Dat geldt niet alleen voor de verzekeraars zelf, maar ook voor de adviseurs.

De Low Intelligent robot-adviseur

De Low Intelligent robot-adviseur is al een “robot” die bestaat. Deze robot bestaat in de vorm van tools als online prijsvergelijkers en andere tools die op basis van een vragenlijst tot een advies of conclusie komen. Deze adviezen komen geautomatiseerd tot stand en houden daardoor eigenlijk geen rekening met de specifieke situatie van een consument.

Dit moet en kan daarom ook beter. De ontwikkelingen richten zich nu dan ook met name op robots die, met toestemming, vanuit diverse bronnen gegevens verzamelt om voor de consument een profiel aan te maken. Op basis van dit profiel kan de robot inschatten wat de kansen zijn op schade en hoe hoog de premie moet zijn. Vervolgens krijgt de consument dan diverse opties aangeboden. De robot analyseert de polisvoorwaarden, vergelijkt deze met elkaar en geeft vervolgens het antwoord op basis waarvan de consument de juiste keuze kan maken.

Alle taken overnemen?

Of een robot daadwerkelijk alle taken kan overnemen, blijft een vraag. Er kan met een robot namelijk ook een hoop verkeerd gaan. Bijvoorbeeld als er verkeerde informatie wordt gebruikt of als er sprake is van een software storing.

Op het moment dat er iets fout gaat, is het de vraag wie verantwoordelijk is voor de fout? Is het de softwareleverancier of de dienstverlener die de robot-verzekeringsadviseur heeft aangeboden?

Om die reden zal de verzekeringsbranche zich met name moeten ontwikkelen op het gebied van toezicht van de robot-adviseurs, aanpassen van de wet- en regelgeving, bijzondere procedures en maatregelen. Al met al zal er dus nog aan de robot-adviseur een medewerker gekoppeld moeten worden die de adviezen controleert. Dan kunnen we eigenlijk niet van volledige vervanging spreken toch?

Aansprakelijkheid

De consequenties van verkeerde adviezen kunnen daarnaast ook zeer kostbaar zijn.Menselijk advies leidt namelijk ook vaak tot aansprakelijkheid. Hier hebben wij ook al eerder een artikel over geschreven. Er bestaat voor een verzekeringsadviseur namelijk een bepaalde zorgplicht waar hij aan moet voldoen. De vraag is nog maar hoe ze dit precies willen insteken voor robots. Eén keer een verkeerd advies geven, is nog te overzien. Honderd keer zo’n verkeerd advies geven zal voor een grote kostenpost zorgen. Al met al een hoop risico’s.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *