Rekening met BEM-clausule

Enige tijd geleden hebben wij een artikel geschreven over een rekening met een BEM-clausule. Voor de inhoud van dit artikel verwijzen wij naar deze link.

Kort gezegd houdt een rekening met een BEM-clausule in dat het bedrag aan schadevergoeding dat een minderjarig slachtoffer ontvangt wordt beschermd. Het bedrag wordt op een rekening met een BEM-clausule gestort en blijft geblokkeerd tot het slachtoffer meerderjarig is. Op het moment dat het slachtoffer meerderjarig is, kan hij/zij zelf over het bedrag beschikken.

De bescherming ziet er met name op dat het bedrag aan schadevergoeding ook daadwerkelijk aan het slachtoffer toekomt en niet aan de ouders bijvoorbeeld.

De rechtbank Limburg heeft zich op 14 november 2016 mogen buigen over een zaak waarin de ouders de letselschadevergoeding van hun kind hebben opgemaakt. Klik op deze link voor de volledige uitspraak.

Wat was er in deze uitspaak aan de hand?

In deze uitspraak gaat het om een minderjarige jongen die betrokken raakt bij een ernstig verkeersongeval en daarbij hersenletsel oploopt. De WAM-verzekeraar in kwestie heeft de aansprakelijkheid volledig erkend.

Na een lang schaderegelingstraject wordt er met de WAM-verzekeraar een vaststellingsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat de jongen een vergoeding van f 350.000,00 ontvangt. Het bedrag wordt overgemaakt op de rekening van zijn ouders.

Op 13 september 2005 hebben zijn ouders een bedrag geleend van de f 350.000,00. Er werd afgesproken dat het bedrag en het overige verschuldigde uiterlijk één jaar later terugbetaald zou worden. Dat hebben zijn ouders uiteindelijk niet gedaan.

Om die reden is er een nieuwe betalingsafspraak gemaakt. Vanaf 31 januari 2015 moeten de ouders maandelijks € 50,00 terugbetalen. Daarnaast moeten zij ieder half jaar bezien of er financiële ruimte is om het aflossingsbedrag te verhogen. Ook deze afspraak werd niet nagekomen.

De zoon vordert om die reden nakoming van de minnelijke regeling. De rechtbank Limburg komt tot een veroordeling van de ouders van de tijdelijke overeenkomst en veroordeeld daarbij ook de ouders in de kosten van de procedure.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Hoe had dit simpelweg voorkomen kunnen worden? Het bedrag aan schadevergoeding had in plaats van op de rekening van de ouders op een speciale rekening met BEM-clausule gestort moeten worden voor het minderjarige slachtoffer. Het bedrag zou dan geblokkeerd en dus beschermd blijven. De ouders hadden dan niet ‘zomaar’ een bedrag van de rekening kunnen plukken.

Contact

Hebt u een vraag de BEM-clausule of bent u benieuwd wat wij voor u of uw minderjarige zoon/dochter kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *