Rekening met een BEM-clausule; Wat is dat?

Iedereen kan slachtoffer worden van een ongeval. Zo ook uw minderjarige zoon of dochter. Ook dan helpen wij u graag bij het verhalen van de letselschade.

Wel dient er rekening te worden gehouden met enkele bijkomende aspecten. Een van deze aspecten is de betaling van de letselschadevergoeding voor uw minderjarige zoon of dochter. Wanneer deze schadevergoeding meer dan € 700 is, dient deze vergoeding op een rekening te worden gestort die voorzien is van een BEM-clausule. Het bedrag wordt dan gedurende de minderjarigheid geblokkeerd.

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over het openen van een rekening met een BEM-clausule. In het navolgende leggen wij graag uit wat een rekening met een BEM-clausule inhoudt en wanneer deze rekening aangevraagd dient te worden.

Toestemming kantonrechter

Indien een minderjarig slachtoffer een letselschadevergoeding ontvangt, dan moeten de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige toestemming vragen aan de kantonrechter. De kantonrechter dient namelijk toestemming te geven of de wettelijke vertegenwoordigers de schaderegeling aan mogen gaan en de schade voor een bepaald bedrag mogen regelen met de wederpartij. Deze toestemming kan worden gevraagd door middel van een verzoekschrift aan de Kantonrechter.

De minderjarige hoeft het verzoekschrift zelf niet mee te tekenen. Dit is echter wel anders als de minderjarige ouder is dan twaalf jaar, dan dient hij/zij wel mede te ondertekenen. Een alternatief is dat de minderjarige, maar ouder dan twaalf jaar, een briefje maakt waarin staat dat de minderjarige akkoord gaat met de overeengekomen schaderegeling.

BEM-clausule

Op het moment dat de kantonrechter een uitspraak doet over de regeling van de schade, en de wettelijke vertegenwoordigers dus machtigt om de schade te regelen, zal hij aan de regeling een voor waarde verbinden dat het bedrag wordt belegd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Een voorbeeld van zo’n wettelijk voorschrift is een BEM-clausule.

Wat is een BEM-clausule? BEM staat voor: Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Deze BEM-clausule houdt in dat er op een bestaande of nieuwe (spaar)rekening een clausule wordt gezet die de letselschadevergoeding blokkeert gedurende de minderjarigheid. Dit is wettelijk geregeld in de artikelen 1:345 lid 2 en 1:350 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke vertegenwoordigers kunnen slechts met toestemming van de kanonrechter over het geld beschikken.

In dit kader wordt verwezen naar een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 25 mei 2015. In deze uitspraak ging het om een jongetje die op achtjarige leeftijd een ernstig ongeval was overkomen waaraan hij ernstig letsel heeft overgehouden. Het jongetje had recht op schadevergoeding. In deze uitspraak had de kantonrechter de hierboven genoemde machtiging verleend onder de voorwaarde dat de aan het minderjarige toekomende bedrag wordt gestort op een rekening met een BEM-clausule.

Drie jaar later verzoekt de wettelijke vertegenwoordiger van het jongetje de kantonrechter het bedrag dat op de rekening met BEM-clausule staat over te boeken naar een andere bankrekening. De wettelijke vertegenwoordiger zou namelijk bij een andere bank een nieuwe rekening hebben geopend. Bij beschikking heeft de kantonrechter deze machtiging verleend en toestemming gegeven om het bedrag bij een andere bank, maar wél op een rekening met een BEM-clausule, te storten.

U kunt natuurlijk al raden dat de wettelijke vertegenwoordiger zich niet helemaal aan de voorwaarde van de kantonrechter hield en (een deel van) het geld gebruikte voor privé uitgaven voor zichzelf. Het jongetje heeft om deze reden (toen hij meerderjarig was) zijn wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk gesteld. De wettelijke vertegenwoordiger had namelijk onrechtmatig gehandeld door een deel van het geld te gebruiken voor privé uitgaven. Bij eindvonnis werd beslist dat de wettelijke vertegenwoordiger het geld moest terug betalen. En terecht natuurlijk.

De reden dat er een BEM-clausule in het leven is geroepen is dan ook niet gek. Een BEM-clausule dient als bescherming. Het bedrag blijft geblokkeerd en vervalt zodra het slachtoffer meerderjarig wordt. Op dat moment kan de meerderjarige zelf over het bedrag beschikken. Over de de rente over het bedrag kan de minderjarige echter al wel direct beschikken.

Ook bij een erfenis, schenking of ‘zomaar’

Ook bij het ontvangen van een erfenis of schenking als minderjarige bestaat de voorwaarde dat het bedrag belegd dient te worden op een rekening met een BEM-clausule. Maar ook als de minderjarige geen letselschadevergoeding, erfenis of schenking ontvangt, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers een BEM-rekening openen. Dan dient er echter wel rekening mee te worden gehouden dat de minderjarige tot de achttiende verjaardag niet zomaar over het saldo kan beschikken.

Als u eenmaal toestemming heeft van de kantonrechter, wat dan?

Geeft de kantonrechter toestemming, dan kunt u met de beschikking naar de bank om daar de (spaar) rekening met BEM-clausule te openen.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *