metal justice statue with sky in background in Frankfurt am Main, Germany

Rechtbank Rotterdam wijst een bedrag van € 200.000,00 aan smartengeld toe

metal justice statue with sky in background in Frankfurt am Main, Germany

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gewezen waarin een bedrag van € 200.000,00 aan smartengeld is toegekend aan een patiënte die als gevolg van een medische fout haar overlevingskans van 92% naar 13% ziet dalen. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wat was er in deze uitspraak aan de hand?

In deze uitspraak ging het om een patiënte die onder behandeling stond bij een uroloog. De uroloog had ten tijde van de behandelingen de diagnose van nierkanker gemist. Hierdoor was er een ‘delay’ (uitstel/vertraging) ontstaan van vijf jaar in de behandeling van nierkanker. Door deze ‘delay’ was de overlevingskans van de patiënte gedaald van 92% in het jaar 2008 naar slechts 13% in 2013. De patiënte overleed uiteindelijk in 2014 als gevolg van de nierkanker. De patiënte was slechts 50 jaar oud en liet een partner, kinderen en kleinkinderen achter.

In deze zaak vorderen de nabestaanden van de patiënten een bedrag van € 500.000,00 aan smartengeld. De rechtbank wijst uiteindelijk een (hoog) bedrag van € 200.000,00 toe. De rechtbank overweegt hierbij dat door het ernstig verwijtbaar medisch handelen van de uroloog er een ‘delay’ is ontstaan van vijf jaar waardoor de aanvankelijke reële kans op overleving verloren is gegaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een lijdensweg van bijna 13 maanden waarin de patiënte werd geconfronteerd met veel pijn, verdriet en angst.

Hoogte smartengeld

In het algemeen liggen de smartengeld bedragen in Nederland erg laag ten opzichte van andere landen. Juist in dit geschil was deze omstandigheid geen ‘struikelblok’. De rechter vond deze omstandigheid (de vergelijking met andere landen) juist van beperkt gewicht. De ontwikkeling van de maatschappelijke opvattingen over de hoogte van smartengeld in Nederland vond de rechter veel belangrijker. Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de loop van de jaren ook gewijzigd. Er lijkt namelijk een trend gaande waarbij de rechter bereid is hogere smartengeldvergoedingen toe te wijzen. Hoewel wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, géén voorstander zijn van een ‘claimcultuur’ zijn wij blij met deze trend. Dit betekent dat Nederland voor wat betreft het smartengeld meer in de pas gaat lopen met de ons omringende landen.

Al eerder hebben wij een artikel geschreven over smartengeld. Klik hier voor dit artikel. In dit artikel hebben wij een uitspraak besproken van de Rechtbank Gelderland waar ook een smartengeldvergoeding van € 200.000,00 werd toegewezen. Voor deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland was het maximum een bedrag van € 150.000,00.

Contact

Wij helpen u graag indien u schade heeft geleden, lijdt of nog zal lijden als gevolg van een medische fout. Ondanks dat medische fout zaken complexe zaken zijn, weten de advocaten van Jeroen Bosch advocaten goed weg met deze zaak. Wilt u uw zaak juridisch laten beoordelen? Neem dan contact op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *