Ontploft confettikanon veroorzaakt oogletsel: geen feest

Wat sommigen direct doet denken aan een feestje, zal voor een werkneemster van de Action het tegenovergestelde bewerkstelligen. Een confettikanon van de Action gaat af als de werkneemster deze wil opruimen en veroorzaakt ernstig oogletsel. Is de werkgever voor die schade aansprakelijk, of had de werkneemster voorzichtiger moeten zijn? De rechtbank Amsterdam hakte afgelopen week de knoop door. De uitspraak kunt u hier nalezen.

Wat is er gebeurd

Op 3 november 2018 heeft de werkneemster tijdens haar werkzaamheden een confettikanon uit een schap met huishoudartikelen gepakt, omdat het daar niet hoorde te liggen. Terwijl zij met het confettikanon in haar handen langs de schappen liep, is het confettikanon tot ontploffing gekomen in haar gezicht. Op beelden is te zien dat de werkneemster eerst de zijkant van het confettikanon bestudeerde. Daarna keek zij in de bovenkant, waarschijnlijk omdat het folie aan de bovenkant er niet meer opzat. De werkneemster moest dit bekijken, omdat zij kapotte spullen niet in het schap mag leggen, maar naar een speciale afdeling moet brengen. Terwijl zij in de bovenkant keek had zij haar rechterhand op de onderkant van het confettikanon. Door bewust (stelling werkgever en arbeidsinspectie) of onbewust (stelling werkneemster) aan de onderkant van het confettikanon te zitten, ging deze af.

Standpunt werkneemster en Action

De werkneemster vindt dat de Action aansprakelijk is voor haar letsel en schade. Als werkgever is de Action aansprakelijk voor schade die zij tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden heeft geleden, behalve als Action aan de zorgplicht voor werkgevers heeft voldaan. Dat is volgens de werkneemster niet het geval. Action heeft haar namelijk niet gewaarschuwd voor het gevaar dat gepaard gaat met het werken met confettikanonnen. Evenmin heeft Action instructies gegeven om op een veilige wijze met confettikanonnen te werken.

Action stelt juist dat zij als werkgever geen maatregelen hoeven te nemen tegen of te waarschuwen voor algemene bekende gevaren /risico’s die bij de werknemer bekend mogen worden verondersteld. Het is een feit van algemene bekendheid dat er een gevaar op letsel ontstaat wanneer iemand een confettikanon met beide handen vasthoudt, op het gezicht richt en door met de handen in tegengestelde richting te draaien het ontploffingsmechanisme activeert. Action heeft daarom de zorgplicht niet geschonden door niet te waarschuwen of maatregelen te nemen. Zij is daarom niet aansprakelijk voor de schade.

Wat vindt de rechter?

De rechter volgt de werkneemster. Uit de camerabeelden van de winkel blijkt niet dat de werkneemster bewust het confettikanon liet afgaan. Daarnaast vindt de rechter het niet algemeen bekend hoe een confettikanon afgaat. Van kopers van een confettikanon mag worden verwacht dat zij zorgvuldig lezen hoe zij met het confettikanon moeten omgaan. Van een medewerkster van een winkel – en niet zomaar een winkel, een winkel met een groot en wisselend aanbod – kan niet worden verwacht dat zij dat van duizenden producten weet.

Action kiest er voor een zeer divers en steeds wisselend winkelaanbod te hebben. Dat Action het vervolgens ondoenlijk vindt om haar werknemers te instrueren over het gevaar van één enkel product tussen de veelheid aan artikelen in haar schappen, ligt in haar risicosfeer en ontslaat haar niet van haar verantwoordelijkheid als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving waar ongevallen als die deze werkneemster overkwam, zich niet kunnen voordoen. Door niet te waarschuwen en/of geen maatregelen te nemen, heeft Action niet aan de zorgplicht voldaan.

Conclusie

De rechtbank verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW. De werkneemster krijgt haar schade vergoed. Van deze uitspraak leren wij dat werkgevers ook aansprakelijk kunnen zijn voor bijzondere ongevallen en schade door producten die de werkgevers verkopen. Wat mogelijk een ongelukkige samenloop van omstandigheden lijkt, kan gewoon een goede zaak zijn. Is u een arbeidsongeval overkomen? Schroom dan niet om contact op te nemen met Jeroen Bosch Advocaten. Samen kijken wij of uw werkgever daarvoor aansprakelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *