Ongeval met lift in Rotterdam

Op 18 januari jl. heeft er een ongeval plaatsgevonden met een goederenlift in Rotterdam. Klik hier en hier voor de berichten in de kranten. Bij dit ongeval is één persoon om het leven gekomen. De tweede persoon raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde in een goederenlift van het Willemswerf-gebouw op de Boompjes in Rotterdam. Volgens de politie schoot de lift omhoog toen de kabelverbinding met het contragewicht in de liftschacht afbrak. De lift kwam tot stilstand tussen de 17e en 18e verdieping van het gebouw.

De hulpverleners hadden grote moeite om bij de slachtoffers te komen. De personen zaten nog in de lift. De brandweer wist de personen te bevrijden uit de zwaar beschadigde lift. Zij zijn met spoed naar het Erasmus MC gebracht. Eén persoon is inmiddels overleden aan zijn verwondingen.

Volgens de eigenaar van het pand is de lift in maart 2016 nog gecontroleerd en goedgekeurd. De politie, brandweer en inspectie doen momenteel onderzoek.

Aansprakelijkheid?

De vraag is natuurlijk of de lift voldeed aan de eisen die men daaraan mag stellen. Een lift hoort namelijk niet zomaar omhoog te schieten. Juridisch gezien kan de lift gekwalificeerd worden als een opstal. De vraag is natuurlijk of in onderhavig geval sprake is van een gebrekkige opstal?

Het is nog niet vast komen te staan of de lift voldeed aan alle wettelijke vereisten. We weten alleen dat de lift in maart 2016 nog gecontroleerd en goedgekeurd is.

Maar ook wanneer een opstal in algemene zin wél voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften, kan deze toch nog gebrekkig zijn in de zin van artikel 6:174 BW. Bij het beantwoorden van de vraag of een opstal gebrekkig is moet rekening worden gehouden met de activiteiten die in of op de opstal worden verricht. In onderhavig geval was de lift bestemd voor goederen.

Er is sprake van een gebrekkige opstal indien deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Of de lift voldoet aan de veiligheidseisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen is een vraag in het kader van de onrechtmatige daad (6:162 BW). Dit betekent dat in het kader van het gebrekkigheidscriterium een afweging moet worden gemaakt tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen en de omvang van het risico.

Alvorens bovengenoemde aansprakelijkheidsvraag kan worden beantwoord, is het afwachten wat er uit het onderzoek blijkt. Als uit het onderzoek blijkt dat de lift niet voldoet aan de wettelijke eisen, dan is de aansprakelijkheid een gegeven. Voldoet de lift wel aan de wettelijke vereisten, dan bestaat er de mogelijkheid dat de lift ondanks het voldoen aan de wettelijke vereisten gebrekkig is. De lift is dan een gebrekkige opstal in de zin van artikel 6:174BW.

Gebrekkige opstal

Een van de standaard arresten voor de beoordeling of er sprake is van een gebrekkige opstal is het arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2000 (Foekens/Naim). Waar ging het over? In een loods werden werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het autogeen snijden van metalen onderdelen van treinstellen. Dit leverde – naar algemene bekendheid -brandgevaar op. Toen er brand uitbrak breidde het vuur zich snel uit. Dit kwam omdat de loods was bekleed met brandbaar isolatiemateriaal.

De eiser in deze zaak liep brandletsel op en stelde daarvoor zijn werkgever bedrijfsmatig aansprakelijk voor een gebrekkige opstal (artikel 6:174 jo. 6:181 BW). Het hof overwoog in deze zaak dat in de loods brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvonden en dat minder brandbaar isolatiemateriaal had kunnen worden gebruikt. Het hof oordeelde dat de loods vanwege de daarin aangebrachte brandbare isolatiemateriaal niet voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen. Er is dus sprake van een gebrekkige opstal. De Hoge Raad kon zich in het oordeel van het hof vinden.

Afronding

Uit onderzoek zal moeten blijken of de lift voldeed aan de veiligheidseisen. Blijkt achteraf dat de lift hier wel aan voldeed, dan kan aan de hand van de beoordelingsmaatstaven alsnog worden geconcludeerd dat de lift gebrekkig is.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *