Onderzoek naar het effect van tuchtrechtspraak op artsen

Onderzoeksinstituut Nivel heeft onderzoek gedaan naar de effecten van tuchtklachten op artsen. Wat blijkt, een tuchtzaak heeft vaak een negatieve invloed op zowel de gezondheid als het functioneren van artsen. U kunt het artikel van Nivel hier teruglezen.

Tuchtzaak na medische misser

Indien je een medische behandeling hebt ondergaan en van mening bent dat de arts tijdens deze behandeling niet conform de voor hem geldende professionele standaard heeft gehandeld, heb je als patiënt onder andere de mogelijkheid om een tuchtzaak tegen de arts te beginnen. Anders dan bij het aansprakelijk stellen van de zorginstelling waar de arts werkzaam is om je schade vergoed te krijgen, draait het bij een tuchtzaak juist om het bestraffen van de arts in kwestie.

Tijdens de tuchtzaak wordt door het tuchtcollege beoordeeld of de arts ingevolge artikel 47 lid 1 wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) onvoldoende zorgvuldig is geweest, dan wel heeft gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Maatregelen die het tuchtcollege kan opleggen variëren van een berisping of een geldboete tot een schorsing, gedeeltelijke ontzegging of verwijdering uit het BIG-register.

Uit cijfers van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg blijkt dat bij de regionale tuchtcolleges in 2018 in totaal 1.780 klachten binnen zijn gekomen en er dat jaar 1.644 klachten zijn afgehandeld. Van deze 1.644 klachten zijn er 223 gegrond verklaard en heeft het tuchtcollege een maatregel opgelegd aan de arts in kwestie. Veruit de meeste maatregelen bestonden uit een waarschuwing of een berisping.

Onderzoek Nivel

Over de periode 2012 tot voorjaar 2018 heeft Nivel een vragenlijstonderzoek gedaan naar de impact van deze tuchtrechtelijke maatregelen. Bij dit onderzoek hebben zij zich toegespitst op zorgverleners die een berisping hebben gekregen die is gepubliceerd in het BIG-register of een vakblad en zorgverleners die een waarschuwing hebben gekregen die niet openbaar is gemaakt.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat artsen zich tijdens de tuchtzaak vaak aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos voelen. Voor de meeste artsen heeft een tuchtzaak daarnaast tot gevolg dat zij zich anders gaan gedragen om niet nog eens een tuchtzaak te hoeven meemaken. Zo worden risicovolle patiënten gemeden en geven artsen eerder toe aan de wensen van patiënten, waardoor er sprake kan zijn van overbehandeling.

Een tuchtzaak kan ook financiële en zakelijke gevolgen hebben. 30% van de artsen die een berisping heeft gekregen en 10% van de artsen met een waarschuwing zijn daardoor patiënten kwijtgeraakt. Ook merkt een deel van de artsen dat het van invloed is op hun carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld bij het zoeken van een nieuwe baan of het bekleden van een functie in de beroepsvereniging.

Politiek

In april 2018 heeft in de Tweede Kamer een stemming plaatsgevonden in het kader van de afschaffing van de openbaarmaking van tuchtmaatregelen. Een meerderheid heeft vóór gestemd. Het tuchtcollege kan nu per zaak bekijken of de tuchtmaatregel al dan niet moet worden gepubliceerd.

Conclusie

Het publiceren van tuchtmaatregelen heeft dus een negatief effect op het handelen van artsen en hun carrière. Enerzijds kan worden gesteld dat een patiënt inzage moet kunnen hebben in de kwaliteit van de arts waar zij hun gezondheid aan toevertrouwen, anderzijds blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek van Nivel dat een openbaarmaking van de tuchtmaatregel juist een averechts effect heeft en de kwaliteit van de gezondheidszorg niet ten goede komt.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *