Hoogte bedrag smartengeld

Op 10 augustus 2023 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over het begroten van smartengeld bij personenschade. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel.

Begroting smartengeld

De hoogte van smartengeld valt niet gemakkelijk vast te stellen, het gaat namelijk om niet zichtbare schade. De hoogte van het smartengeld moet naar billijkheid worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. In het bijzonder wordt rekening gehouden met hoe ernstig en verwijtbaar de gemaakte fouten van de aansprakelijke partij zijn, wat het opgelopen letsel en de ernst daarvan is, en wat de gevolgen van het letsel voor het slachtoffer zijn. Elk letselschadeslachtoffer maakt natuurlijk iets anders mee, en geen enkel letsel is precies hetzelfde. Om een rechter (of een advocaat) toch handvatten te geven om de schade goed te begroten, wordt er over het algemeen gekeken naar de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Deze bedragen zijn gebundeld in de smartengeldgids van de ANWB.

Relatief lage bedragen

Hoewel smartengeld in Nederland dient als erkenning van immateriële schade en emotioneel leed, kunnen de bedragen soms wat lager uitvallen dan door slachtoffers wordt verwacht, vooral in vergelijking met zaken uit omringende landen. Dit heeft geleid tot discussies over de vraag of de huidige benadering recht doet aan de ware omvang van het emotionele en psychologische leed dat slachtoffers kunnen ervaren.

Ontwikkeling in de rechtspraak

In de recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag is hier aandacht aan besteed. Het Hof benadrukt allereerst dat de rechter bij de begroting van het smartengeld dient te letten op de bedragen die door andere rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegewezen. Het Hof geeft vervolgens aan dat in ieder geval rekening moet worden gehouden met de inflatie die sinds die vergelijkbare gevallen is ingetreden. Ook geeft het Hof aan dat, indien de vergelijkbare zaken wat langer geleden zijn, rekening kan worden gehouden met de ontwikkeling in de rechtspraak vanaf 2010 dat er meer aandacht is voor het leed van het slachtoffer, dat mede tot uiting komt in het toekennen van een hogere immateriële schadevergoeding. Recentere uitspraken worden dan ook meer richtinggevend geacht voor de hoogte van het smartengeld dan wat oudere uitspraken, ook als daarbij al rekening is gehouden met de inflatie.

Conclusie

Wij van Jeroen Bosch Advocaten zouden het een goede ontwikkeling vinden als de rechtelijke macht hogere bedragen aan smartengeld gaat toekennen. Bent u benieuwd of u aanspraak kan maken op smartengeld, en zo ja hoeveel? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jeroen Bosch Advocaten. U kunt ons bereiken op 073 – 690 08 88 of info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *