Géén fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft recent bepaald dat er géén fiscale vrijstellingen voor letselschadevergoedingen verleend zullen worden in box 3. Zeer opmerkelijk als je het ons vraagt, omdat een letselschadevergoeding bedoeld is voor slachtoffers van ongevallen om hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien.

In dit artikel staan wij kort stil bij de letselschadevergoeding en de fiscale gevolgen hiervan.

Belasting over schadevergoeding?

Een vraag die ons vaak wordt gesteld is de vraag of een letselschadevergoeding een bruto of een netto vergoeding is. Een letselschadevergoeding is altijd een netto vergoeding. Deze vergoeding wordt fiscaal niet belast als inkomen uit arbeid en onderneming (box 1).

Een 100% zekerheid kan echter niet worden gegeven. Het komt gelukkig bijna nooit voor dat belasting betaald moet worden over een letselschadevergoeding op basis van box 1. De belastingdienst kan achteraf echter van oordeel zijn dat u toch, overeenkomst het tarief van box 1, belasting moet betalen over de vergoeding.

Voor ons is het daarom cruciaal van belang dat, voordat tot eindafwikkeling van de schade wordt overgegaan, een “belastinggarantie” door de verzekeraar die de schade vergoed wordt afgegeven. Als u voor de afwikkeling van uw letselschade Jeroen Bosch Advocaten heeft ingeschakeld, dan regelen wij dit voor u. U hoeft hier zich geen zorgen over te maken.

De belastinggarantie houdt dat als uw letselschadevergoeding achteraf toch door de fiscus (geheel of gedeeltelijk) wordt belast op basis van box 1, de verzekeraar de bezwaarprocedure voor u voert.

Mocht uiteindelijk door de letselschadevergoeding uw vermogen boven de vermogensgrens uitkomen, dan wordt de vergoeding daarvoor wel belast volgens tarief van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).  Recent heeft men gepoogd om hier een fiscale vrijstelling voor te laten verlenen, echter heeft Staatssecretaris Wiebes besloten dat hier toch geen fiscale vrijstellingen voor worden verleend.

De letselschadevergoeding wordt door slachtoffers vaak in één keer ontvangen. Na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de verzekeraar wordt het geld binnen enkele werkdagen in één keer overgemaakt aan het slachtoffer. Vervolgens wordt dit bedrag belast als vermogen in box 3.

Waarom wordt een letselschadevergoeding het tot vermogen gerekend?

De letselschadevergoeding wordt tot het “vermogen” gerekend, omdat het geld in theorie overal voor kan worden gebruikt. Er kan bijvoorbeeld rendement op worden behaald, bijvoorbeeld als je het geld gaat beleggen.

Vermogenstoets

Daarnaast telt de letselschadevergoeding ook mee voor de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg en het recht op toeslagen. Bij een te hoog box-3 vermogen valt het recht op toeslagen.

Voor een letselschadevergoeding en het recht op toeslagen wordt verwezen naar de deze link. Je kan namelijk verzoeken om een bijzonder vermogen, bijvoorbeeld een smartengeldvergoeding (immateriële schadevergoeding), niet mee te laten tellen voor huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Dit bijzonder vermogen moet dan wel tijdig worden doorgegeven bij de belastingdienst.

Andere bijzondere vermogens, bijvoorbeeld de uitkeringen op grond van overheidsregelingen, tellen nooit mee voor de vermogensgrens van toeslagen. Staatssecretaris Wiebes wil deze uitzondering helaas niet uitbreiden tot alle letselschadevergoedingen.

Het box 3-vermogen bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De WMO regelt onder meer de hulp die nodig is in het huishouden. De Wlz is een wet die regels hanteert voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Letselschadeslachtoffers maken aak gebruik van de WMO en de WLz. Echter Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, vindt, als Staatssecretaris Wiebes, bij box 3 een aanpassing van de berekening niet nodig. Bij de afwikkeling wordt er wel rekening mee gehouden

Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, houden bij de afwikkeling voor de hoogte van de schadevergoeding al rekening met de fiscale gevolgen in box 3. Vaak kennen verzekeraars daarom vaak ook meer geld toe.

Een fiscale vrijstelling zou uiteindelijk dus ook betekenen dat een letselschadevergoeding lager wordt.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *