Doorwerking letselschadevergoedingen op het eigen vermogen deel 2

Eind mei van dit jaar schreven wij een artikel over het effect van letselschadevergoedingen op het eigen vermogen. Enerzijds stijgt het eigen vermogen door een letselschadevergoeding, waardoor de belastingdruk in veel gevallen toeneemt. Anderzijds wordt het eigen vermogen getoetst bij het aanvragen van toeslagen en de berekening van de eigen bijdrage bij een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlo). Voorzieningen die slachtoffers met fors letsel vaak juist hard nodig hebben. Deze problematiek zou nog vóór de zomervakantie in de Tweede Kamer worden besproken. Inmiddels heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, de Tweede Kamer nader over de kwestie geïnformeerd.

Besluit van de minister

De minister geeft aan dat in de huidige situatie letselschadeslachtoffers onevenredig worden gehinderd doordat de uitgekeerde schadevergoeding meetelt als vermogen bij het vaststellen van de eigen bijdrage in het kader van de Wmo en Wlo. De minister heeft daarom aanleiding gezien om de letselschadevergoedingen uit te zonderen van vermogensinkomensbijtelling aan de hand waarvan de eigen bijdrage wordt berekend.

De gedachte achter het besluit van de minister is dat een schadevergoeding over het algemeen niet “gewoon” vermogen is, maar juist een vergoeding van reeds gemaakte en vooral toekomstige kosten. Omdat ieder jaar een stukje van de schadevergoeding wordt ingezet om de medische kosten of het verlies aan inkomen te dekken, varieert het eigen vermogen per jaar. Bij de afwikkeling van een letselschadezaak zou daarom op voorhand voor ieder jaar opnieuw de eigen bijdrage moeten worden berekend om ervoor te kunnen zorgen dat ook deze gevolgschade wordt vergoed. In de praktijk blijkt dat daardoor “grote” zaken vaak niet definitief worden afgewikkeld. Men wil immers voorkomen dat een slachtoffer alsnog een deel van de schade zelf moet dragen. Dit voortduren van een letselschadezaak is zeer belastend voor het slachtoffer en brengt daardoor het risico van secundaire victimisatie met zich mee.

Vermogensbelasting, toeslagen en bijstand

Met de brief van de minister wordt echter ook duidelijk dat de letselschadevergoedingen vooralsnog wel als eigen vermogen wordt gezien en derhalve niet wordt uitgezonderd van vermogensbelasting in box 3. De minister geeft echter wel aan nog naar soortgelijke vermogensvraagstukken met betrekking tot toeslagen en bijstand te willen kijken. Hiervoor is echter een meer diepgaande analyse nodig.

Conclusie

Al met al is met het besluit van de minister een eerste stap in de goede richting gezet. Uiteraard hopen we op verdere optimalisatie van de regels omtrent letselschadevergoedingen.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *