Auto ongeluk tijdens werktijd

Nieuwsberichten over verkeersongevallen verschijnen iedere dag op internet. De afgelopen dagen zagen wij bijvoorbeeld berichten voorbij komen over agenten die betrokken zijn bij een eenzijdig ongeval, een bestelbusje dat kantelt en een vrachtwagen die op een tankwagen botst.

Wat deze drie berichten gemeen hebben is dat het (waarschijnlijk) om drie auto-ongevallen gaat waarbij een werknemer tijdens werktijd het slachtoffer wordt van een verkeersongeluk. Wat nu als dat ongeval niet te wijten is aan een andere verkeersdeelnemer? Kun je dan voor de vergoeding van je schade bij de werkgever aankloppen?

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever kan aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 BW voor arbeidsongevallen. Daarnaast heb je artikel 7:611 BW. Dit artikel behelst een meer algemene norm die er op neerkomt dat de werkgever verplicht is zich als een ‘goed werkgever’ te gedragen. Wat betekent ‘goed werkgever’ als je als werknemer het slachtoffer wordt van een auto ongeval?

Adequate verzekering

De werknemer begeeft zich op verzoek van de werkgever in het verkeer. En het verkeer brengt meer dan normale risico’s met zich mee. Daarom heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever op grond van redelijkheid en billijkheid verplicht is zorg te dragen voor een adequate verzekering. Doet de werkgever dit niet, dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid op basis van artikel 7:611 BW.

Er zijn wel beperkingen aan deze aansprakelijkheid. Woon-werkverkeer valt er bijvoorbeeld slechts in uitzonderlijke gevallen onder. Ook gaat het niet om de vergoeding van de volledige schade, maar vergoeding van het bedrag dat een ‘adequate verzekering’ had uitgekeerd als de werkgever deze had afgesloten.

Daarmee zijn nog niet alle vragen beantwoord. Want wat is dan een adequate verzekering? En moet de werkgever dit zelf betalen of dekt zijn aansprakelijkheidsverzekering dit? Indien u het slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd, kunnen de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten het antwoord op deze vragen tijdens een gesprek helder uiteen zetten.

Verder lezen?

Meer en uitgebreide informatie over de jurisprudentie omtrent ‘goed werkgeverschap’ vindt u in het artikel dat Wouter schreef en dat werd gepubliceerd.

Contact

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval, hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *