Affectieschade: een nieuw wetsvoorstel

Op dit moment is het in Nederland niet mogelijk om een vergoeding te krijgen van affectieschade. Uit de rechtspraak blijkt dat het aan de wetgever is om hier verandering in aan te brengen. Een eerste aanzet hiervoor kwam in de periode 2005-2010. In dit artikel staat het toenmalige wetsvoorstel voor vergoeding van affectieschade toegelicht. Dit voorstel werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar verworpen door de Eerste Kamer. Enkele argumenten die werden aangevoerd door de politiek tegen de vergoeding van affectieschade waren: het ‘vermogensrechtelijk waarderen’ van verdriet en de onlosmakelijke procespraktijken. Nu, enkele jaren verder, ligt er een nieuw wetsvoorstel. Wat mogen we hiervan verwachten?

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel regelt de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade. Dit is immateriële schade voor het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Vergoeding van deze schade kan het leed (het verdriet) niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en helpt bij de verwerking. Een vergoeding van affectieschade op grond van het voorstel bedraagt tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Gelet op bovengenoemde bedragen blijken wederom de grote verschillen met andere landen. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme bedragen van smartengeld (immateriële schadevergoeding) die in Amerika worden uitgekeerd. In vrijwel alle Europese landen bestaat in enige vorm de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade. In de afgelopen jaren hebben ook Oostenrijk en Zweden een recht op vergoeding van affectieschade in het leven geroepen. In Europa bestaat er alleen nog in Nederland en Duitsland geen recht op vergoeding van affectieschade.

Mocht dit voorstel doorgang vinden, dan zou dit een grote stap in de goede richting zijn. Om ervoor te zorgen dat dit wetsvoorstel het haalt, moet deze door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Behandeling Tweede Kamer
Het wetsvoorstel is op 9 mei 2017 door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. Naar aanleiding van deze behandeling hebben wij een artikel geschreven. Door een motie van Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) zal aan stiefouders en stiefkinderen eenzelfde vergoeding worden toegekend als aan biologische verwanten, mits sprake is van een relatie in gezinsverband met een duurzaam karakter.

Behandeling Eerste Kamer
Op 10 april 2018 staat een overleg gepland over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Echter, op 27 maart jl. heeft de commissie van de Eerste Kamer besloten om hiervan af te zien. Wel wenst de commissie dat het wetsvoorstel in stemming wordt gebracht, zodat verschillende woordvoerders een stemverklaring kunnen afleggen. Hierbij krijgen Kamerleden de mogelijkheid om een korte verklaring te geven voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel.

Conclusie
De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten hopen dat dit wetsvoorstel het gaat halen. Met name de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergoeding van affectieschade zou het rechtsvaardigheidsgevoel voor naasten en nabestaanden vergroten. We houden dit voorstel nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contact
Heeft u een vraag over affectieschade of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *