Wijziging wet en regelgeving in verband met autonoom rijden

Het Verbond van Verzekeraars heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin het aandacht vraagt voor de positie van slachtoffers en bestuurders in geval van verkeersongevallen bij autonoom rijdende auto’s. Al eerder hebben wij een artikel geschreven over autonoom rijdende auto’s. Klik hier voor het artikel.

Hoewel het onderwerp “autonoom rijden” wellicht wat technisch van aard lijkt, zijn er wel degelijk grote gevolgen aan verbonden voor de positie van bestuurders en verkeersslachtoffers.

Tegenwoordig is men steeds meer aan het experimenteren met autonome voertuigen. Er verschijnen dagelijks nieuwsberichten en filmpjes over autofabrikanten die technieken ontwikkelen waarbij auto’s (steeds meer) zelfsturende functies krijgt. De Nederlandse overheid stimuleert deze ontwikkeling. De hoop en verwachting is dat (uiteindelijk) het verkeer er veiliger van wordt en ook beter doorstroomt.

Wel vraag het Verbond van Verzekeraars aandacht voor de positie van slachtoffers. Deze autonome voertuigen kunnen immers ook ongevallen veroorzaken waarbij slachtoffers vallen. Hoewel het gedrag van de bestuurder verantwoordelijk is voor veel van die ongevallen, kan de techniek die zijn rol overneemt ook falen. In een dergelijke situatie zal de schade van die slachtoffers net als nu snel en goed geregeld moeten worden via een verzekering. Aangeven is dat het Verbond graag in gesprek gaat met de minister over de regelgeving om dat vast te leggen. Die regelgeving zal dan (onder meer) worden opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994.

Huidige wet en regelgeving

Om het mogelijk te maken dat auto’s met zelfsturende functies de weg op gaan, zal de huidige wet en regelgeving aangepast moeten worden. Zoals hierboven aangegeven zal dat onder meer tot een aanpassing van de Wegenverkeerswet 1994 leiden. Hoe deze aanpassing er precies uit zal zien, is ons nog onbekend. Het Verbond neemt graag een voorbeeld aan de wetgeving zoals die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wordt ontwikkeld door de overheid, de auto-industrie en verzekeraars gezamenlijk.

Ook zal het Verdrag van Wenen uit 1968 veranderd moeten worden. Dit  verdrag legt vast dat bestuurders hun voertuig te allen tijde in hun macht moeten hebben. Bij autonome auto’s zal dit niet het geval zijn. Ook dit zal moeten worden aangepast.

Voor de overige aanpassingen van de wet en regelgeving, bijv. de regels van productaansprakelijkheid ex artikel 6:186 BW, verwijzen wij naar dit artikel.

Wijziging positie

Het Verbond van Verzekeraars heeft in de brief aan de Tweede Kamer daarnaast aangegeven dat met zelfrijdende auto’s de positie van de bestuurder van het voertuig wijzigt naar die van een inzittende. Dit is verzekeringstechnisch van groot belang. De vraag is dan ook  of een verzekeringssysteem gekoppeld aan de persoon in plaats van aan het voertuig in zo’n situatie niet passender is. Maar is dit ook haalbaar? Deze vraag wordt hopelijk op korte termijn beantwoord.

Afronding

De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten zijn van mening dat slachtoffers met de aanpassing van wet en regelgeving niet in een lastige positie gebracht mogen worden. De slachtoffers moeten terecht kunnen bij de huidige verplichte WAM-verzekering. Of deze verzekering dan uiteindelijk gekoppeld zal worden aan persoon of aan het voertuig maakt voor ons momenteel nog niet veel uit. Zolang de wet en regelgeving maar bescherming biedt voor de slachtoffers. Dat vinden wij belangrijk!

Contact

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval waarbij een auto betrokken was met een menselijke bestuurder, hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *