Wetsvoorstel ‘Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie’

Op 29 januari 2019 is het wetsvoorstel ‘Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie’ aangenomen door de Tweede Kamer. Maar wat is massaschade eigenlijk? En wat betekent dit wetsvoorstel?

Wat is massaschade?

Van massaschade wordt gesproken als sprake is van een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot    schadevergoeding. Het gaat dus om gevallen waarin een grote groep benadeelden dezelfde soort schade hebben geleden door toedoen van één of enkele schadeveroorzakers. Gedacht kan worden aan de benadeelden van de aardgasboringen in Groningen en de benadeelden van het DES-hormoon.

Wat betekent dit wetsvoorstel?

Dit wetsvoorstel maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie, oftewel gezamenlijk, schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis.

Uit de memorie van toelichting bij dit voorstel blijkt dat er is gezocht naar een balans tussen het belang van gedupeerden en het belang van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Er is één regime opgesteld voor alle schadevergoedingsacties. Als onder het huidige recht voor een partij al een verplichting tot schadevergoeding rust, kan daarvoor straks ook een collectieve actie worden ingesteld. Hierbij is het niet van belang of het gaat om een schadevergoeding in geld of niet. Dit wetsvoorstel verandert het materiële aansprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht niet.

Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer

Dat het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer wil nog niet zeggen dat de wet er ook daadwerkelijk gaat komen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor verder onderzoek. Wij zijn erg benieuwd wat daaruit gaat komen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, maar u kunt ook een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *