Werkgever aansprakelijk voor polsletsel van werknemer op diens eerste werkdag?

Recentelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld over de vraag of een werkgever aansprakelijk was voor de schade die zijn werknemer op diens eerste werkdag had geleden. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat was er aan de hand?

Op 27 november 2017 is de werknemer bij zijn nieuwe werkgever gestart. Het betrof een uitbeenbedrijf waar de werknemer zich bezig ging houden met het af- of uitsnijden van karkassen van varkens. De werknemer stelt dat vlak voor het einde van zijn eerste werkdag zijn pols is dubbelgeklapt bij het werken aan de lopende band en dat hij daardoor schade heeft geleden. Op zijn tweede werkdag is cliënt niet verschenen. De werkgever betwist de toedracht en meent dat zij niet aansprakelijk is voor de opgelopen schade.

In de uitoefening van de werkzaamheden

Bij de beoordeling is allereerst van belang of het ongeval daadwerkelijk tijdens het werk bij de nieuwe werkgever is gebeurd. Volgens vaste jurisprudentie hoeft de werknemer niet precies aan te tonen wat de toedracht of oorzaak van het ongeval was, maar om vast te kunnen stellen dat het om een arbeidsongeval gaat, moet hij natuurlijk wel aantonen dat hij het letsel bij zijn werkzaamheden heeft opgelopen. Hiertoe heeft de werknemer meerdere verklaringen en informatie van zijn huisarts overgelegd. De werkgever betwist hetgeen werknemer hierover stelt, omdat de werknemer eerder in dienst is geweest en toen vaak zonder bericht niet kwam opdagen. Dat was ooit reden voor zijn ontslag.

Hoewel het begrijpelijk is dat de werkgever twijfelt aan het verhaal van de werknemer, is het door werknemer geleverde bewijs daarmee naar het oordeel van de kantonrechter niet weerlegd. Met zijn eigen verklaring, die van zijn moeder, de notities in het huisartsenjournaal en de klachten die hij tegen zijn collega’s heeft geuit over zijn hand tijdens het werken aan de lopende band, heeft de werknemer naar het oordeel van de kantonrechter aangetoond dat hij zijn polsletsel in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen. Daarmee is de werkgever in beginsel aansprakelijkheid, tenzij zij kan aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Zorgplicht

De zorgplicht van de werkgever ziet op de werkplek en de materialen en gereedschappen die ter beschikking worden gesteld, maar ook op de instructie die de werkgever aan de werknemer moet geven bij de gebruikmaking daarvan. Vast komt te staan dat de werknemer in 2013 een e-learning hefet gevolgd maar niet opnieuw bij de indiensttreding in 2017. Verder zijn partijen het erover eens dat bij het uitsnijwerk een zekere souplesse van belang is. De werknemer had die behendigheid opgebouwd in de eerdere periode dat hij bij de werkgever werkte. Hij werd gezien als een vakman aan wie het werk niet hoefde te worden uitgelegd. Volgens de rechtbank gaat de werkgever er echter aan voorbij dat behendigheid en souplesse ook wat wegzakt als iemand een langere periode het werk niet uitvoert. Dan kost het meer moeite en is de kans op een onhandige beweging en daarmee op een ongeluk groter. Het is dus zaak om iemand die er geruime tijd ‘uit’ is geweest, dat weer te laten opbouwen zodat hij het hoge tempo van het werk aan de lopende band weer aankan.

Dat is bij de werknemer op 27 november 2017 maar zeer ten dele gebeurd. Hij heeft het eerste uur lichtere werkzaamheden uitgevoerd, maar daarna is hij als een ervaren kracht aan de lopende band gezet.

Dat een werknemer een onhandige beweging maakt en er iets misgaat bij het vastpakken en/of wegduwen is door een werkgever niet altijd te voorkomen. Maar de kans daarop is in dit geval aanmerkelijk vergroot door hem, terwijl hij er een jaar uit was geweest, niet de kans te geven om het werk(tempo) weer geleidelijk op te bouwen en hem daarbij te begeleiden en zonodig aan te spreken als hij in strijd met de instructies handelt door na het insnijden nog te gaan duwen. De werkgever is daarmee naar het oordeel van de kantonrechter tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht.

Conclusie

De rechtbank verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW. De werknemer krijgt zijn schade vergoed. Dat het zijn eerste werkdag betrof, doet daar niets aan af.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Jarno te Bogt. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *