Wederom chroom-6 volop in het nieuws

Afgelopen vrijdag berichtte de Gelderlander dat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat naast de Waalbrug in Nijmegen ook op de John Frostbrug in Arnhem en de Nederrijnbrug over de A50 het giftige chroom-6 is ontdekt. In navolging op de chroom-6 kwesties bij Defensie en de NS in Tilburg komen er steeds meer chroom-6 gevallen aan het licht. Wordt chroom-6 de opvolger van asbest?

Asbest

Aan het eind van de negentiende eeuw wordt het brandwerende materiaal asbest populair. Deze populariteit neemt in de jaren erna alleen maar toe. Hoewel gaandeweg bekend wordt dat asbest schadelijk kan zijn, worden de gevolgen onderschat. Pas in de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw wordt duidelijk dat blootstelling aan asbest kan leiden tot longkanker en mesothelioom (tumor in het borstvlies). Dit leidt ertoe dat in 1978 blauwe asbest wordt verboden en in 1993 alle soorten asbest, maar het kwaad is voor veel mensen dan al geschied.

Volgens het Insituut Asbest Slachtoffers (IAS) zijn in Nederland naar schatting 340.000 mensen op hun werk in aanraking gekomen met asbest. Ongeveer 6% van hen zal overlijden aan mesothelioom.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Omdat mesothelioom een incubatietijd heeft van enkele tientallen jaren is het voor slachtoffers in beginsel zeer moeilijk om aan te tonen dat zij, in het kader van artikel 7:658 lid 2 BW, door de uitoefening van de werkzaamheden ziek zijn geworden. Van mesothelioom is echter bekend dat dit alleen kan worden veroorzaakt door asbestblootstelling.

Reden waarom de Hoge Raad op 7 juni 2013 heeft geoordeeld dat in deze gevallen de arbeidsrechterlijke omkeringsregel van toepassing is. Deze regel houdt in dat het causaal verband tussen de schade en de werkzaamheden in beginsel als vaststaand moet worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden dergelijke schade lijdt. Hoewel werkgevers in de twintigste eeuw bekend waren of hadden kunnen zijn met de gevaren van het werken met absest heeft een deel van hen voorzorgsmaatregelen achterwege gelaten.

Op 6 april 2018 heeft de Hoge Raad deze omkeringsregel bij asbestblootstelling echter aangescherpt door te oordelen dat het feit dat mesothelioom altijd wordt veroorzaakt door asbestblootstelling, niet zonder meer meebrengt dat het causaal verband tussen mesothelioom en blootstelling aan asbest tijdens de werkzaamheden moet worden aangenomen. Dit causaal verband kan namelijk te onzeker zijn indien een werknemer ook buiten zijn werk aan asbest blootgesteld is geweest. Er komt dan ook betekenis toe (1) aan de duur en intensiteit van de blootstelling bij de werkgever, (2) duur en intensiteit van de blootstelling buiten de werkomgeving en (3) de verhouding tussen 1 en 2.

Chroom-6

Terug naar chroom-6. Chroom is een metaal en de variant chroom-6 wordt vaak gebruikt in verf vanwege de roestwerende eigenschap en komt vrij bij het aanbrengen, schuren, slijpen, zagen of verhitten van de verf.

Inmiddels is bekend geworden dat chroom-6 schadelijk is voor de gezondheid en, evenals asbest, kan leiden tot onder andere kanker. De vraag is echter of chroom-6 slachtoffers dezelfde bewijspositie toekomt als mesothelioomslachtoffers. Kunnen zij tevens een beroep doen op de omkeringsregel? Dat zal afhangen van de vraag in hoeverre de schade ook een andere oorzaak kan hebben dan blootstelling aan chroom-6, maar ook de hoedanigheid van de werknemer speelt een rol. Op ambtenaren is immers artikel 7:658 BW niet van toepassing. Het hof Den Bosch wees afgelopen vrijdag in ieder geval het verzoek tot aanvullend onderzoek naar bepaalde ziekten die zouden worden veroorzaakt door het werken met chroom-6 af. Het hof wenst de uitspraak in de bodemprocedure die door enkele particulieren tegen de Staat is aangespannen af te wachten. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de Rechtbank Limburg op 7 mei van dit jaar uitspraak in deze bodemprocedure zal doen.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *