Voorschotfonds nu voor alle slachtoffers beschikbaar!

Wanneer iemand slachtoffer is van een strafbaar feit dan kan hij een schadevergoedingsvordering indienen als er een strafzaak komt tegen de dader. Namens het slachtoffer vraagt de Officier van Justitie dan aan de strafrechter om de dader een schadevergoeding te laten betalen. Uiteraard bovenop de straf in verband met het gepleegde misdrijf.

De dader moet dan niet alleen zijn straf uitzitten (of zijn taakstraf vervullen) maar daarnaast ook nog de schade vergoeden die het slachtoffer heeft geleden.

Probleem hierbij is dat de dader vaak geen geld heeft. Het slachtoffer heeft dan wel recht op schadevergoeding, maar kan deze niet op de dader verhalen. Het slachtoffer blijft alsnog met lege handen achter. Het leed van het slachtoffer wordt zo nog steeds niet gecompenseerd.

Sinds 1 januari 2011 kennen we in Nederland het Voorschotfonds. Eerst krijgt de dader acht maanden de tijd om de schadevergoeding te betalen die de strafrechter hem heeft opgelegd. Betaalt de dader niet dan betaalt het Voorschotfonds aan het slachtoffer de toegewezen vergoeding. Op die manier hoeft het slachtoffer niet zelf achter de dader aan om de schadevergoeding te krijgen. Bijkomend voordeel is dat het slachtoffer binnen een afzienbare periode zijn schadevergoeding ontvangt.

De dader komt er echter niet zo maar mee weg. Het Voorschotfonds gaat de aan het slachtoffer uitgekeerde schadevergoeding nu zelf op de dader verhalen. Dat doet het Centraal Justitieel Incassobureau. Het risico dat de toegewezen schadevergoeding niet kan worden verhaald verschuift dus van het slachtoffer naar het Voorschotfonds.

Deze regeling gold alleen voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven. Maar vanaf 1 januari 2016 gaat deze regeling gelden voor ALLE slachtoffers. Wel is er een maximum aan het bedrag aan toegewezen schadevergoeding dat via het Voorschotfonds wordt uitgekeerd. Een maximum van € 5.000,00. Dat maximum bedrag geldt overigens niet voor de slachtoffers van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven. Deze slachtoffers kunnen ook boven de € 5.000,00 een beroep op het Voorschotfonds blijven doen.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *