Verzwijging in het verzekeringsrecht

In mei 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over verzwijging bij een overlijdensrisicoverzekering. In deze zaak gaat het met name over de vraag of de klachten van de verzekeringnemer kunnen worden getypeerd als geringe klachten die niet gemeld hoeven te worden, namelijk het verlies van 4 à 5 kilogram, of klachten die wel zeker getypeerd kunnen worden als forse gezondheidsklachten.

Wat was er aan de hand?

In deze uitspraak ging het om een man die op 1 augustus 2011 een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt bij verzekeringsmaatschappij Reaal en daarbij een uitgebreide gezondheidsverklaring invult. In deze verklaring staat aangegeven dat als zijn gezondheid verandert na het invullen van de verklaring, maar vóór het toekennen van de verzekering, hij dat door moet geven aan Reaal.

Op 15 augustus 2011 raadpleegt de man zijn huisarts in verband met slikklachten. De huisarts verwees de man door naar een specialist voor een gastroscopie. De gastroscopie vond plaats op 13 september 2011.

Op 18 september 2011 accepteert Reaal de verzekering en is de verzekering officieel afgesloten met de man. Echter, wordt er op 29 augustus 2011 slokdarmkanker bij de man vastgesteld, als gevolg waarvan hij op 17 mei 2012 overlijdt.

De begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering doet een beroep op de verzekering. Reaal weigert echter te betalen.

Wat oordeelt het hof?

Naar het oordeel van het hof had de man, voor zover hij in de gezondheidsverklaring al geen melding had moeten maken van zijn toen al bestaande klachten, in ieder geval op of zeer kort na 15 augustus 2011 aan Reaal moeten doorgeven dat hij via zijn huisarts was doorverwezen naar een specialist.

Door dit niet te doen heeft de man aan Reaal voor het aangaan van de overlijdensrisicoverzekering wezenlijke informatie onthouden. De man had naar het oordeel van het hof redelijkerwijs moeten begrijpen dat van een wijziging in zijn gezondheidstoestand (namelijk plots fors gewichtsverlies) sprake zou zijn wanneer zich na de invulling van de gezondheidsverklaring omstandigheden zouden voordoen als gevolg waarvan de in de verklaring gegeven antwoorden niet meer of en niet meer volledig juist beeld gaven van zijn gezondheidstoestand.

Het hof wijst de vordering en oordeelt dat hetgeen al is betaald door Reaal terugbetaald moet worden.

Rechter in eerste aanleg

De rechter in eerste aanleg in bovengenoemde zaak, de rechtbank Noord-Holland, kwam op 4 maart 2015 tot het oordeel dat de klachten van de man zo gering waren, dat hij dat niet had hoeven melden. Vreemd is dit wel. Het ging in het onderhavige geval namelijk om een plots gewichtsverlies van wel 4 à 5 kilo door slikklachten. Het is ons inziens maar de vraag of dat inderdaad geringe klachten zijn.

Toch maar melden?

Twijfel je of je een wijziging in je gezondheidstoestand kort na het invullen van de gezondheidsverklaring moet melden? Dan kan je beter het zekere voor het onzekere nemen en het toch maar melden. Klachten die jij al gering zal ervaren, hoeven namelijk naar het oordeel van de verzekeraar (of de rechter) niet als gering te worden getypeerd.

Druist dit in tegen het principe dat er je niet verplicht bent om spontaan informatie te verstrekken? Wat ons betreft niet. In het verzekeringsrecht is de verzekeringnemer namelijk verplicht feiten en omstandigheden mede te delen die hij kent of behoort te kennen. Ook feiten waarvan hij weet dat die van groot belang zijn.

In geval van een strafrechtelijk verleden ligt dat iets anders. Hier hebben wij in het hiervoor genoemde artikel al bij stil gestaan.

Wanneer het niet nakomen van de mededelingsplicht alleen betrekking heeft op feiten die geen rol hebben gespeeld bij de ontstane feiten, dan zal de verzekeraar doorgaans gewoon uitkeren. Echter, is de gezondheidstoestand bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering juist de kern van de verzekering. Om die reden kan je maar beter iets spontaan melden, ook al blijkt het achteraf gering te zijn en niet van belang, dan dat je het niet meldt met als gevolg weigering uitkering voor de begunstigden.

Contact

Hebt u een vraag over dit artikel of bent u benieuwd wat wij eventueel voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *