Verkeersveiligheid voor kinderen afgelopen jaren toegenomen, aantal verkeersdoden stagneert

De zomervakantie is voorbij en de meeste scholen zijn deze week weer begonnen. Dat betekent dat de ochtendspits drukker wordt en veel kinderen weer op de fiets naar school gaan. SWOV, een organisatie die wetenschappelijk onderzoek verricht naar de verkeersveiligheid, heeft een factsheet gepresenteerd waaruit blijkt dat de verkeersveiligheid voor kinderen de afgelopen decennia is toegenomen, maar het aantal verkeersdoden stagneert. Een link naar de factsheet kunt u hier vinden.

Juridisch kader

Alvorens we ingaan op de onderzoeksresultaten van het SWOV, werpen we eerst een blik op het juridisch kader dat in dit geval van toepassing is.

De aansprakelijkheid bij verkeersongevallen met fietsers is al vaker aan bod gekomen in onze blogs. In het kort komt het erop neer dat de wetgever aanleiding heeft gezien om voetgangers en fietsers, de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers, extra te beschermen indien deze betrokken raken bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig. In artikel 185 WVW is bepaald dat eigenaar of houder van een gemotoriseerd voertuig verplicht is de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig.

In de jurisprudentie is ten aanzien van artikel 185 WVW een onderscheid gemaakt tussen zwakkere verkeersdeelnemers in de leeftijd van 0-13 jaar en van 14 jaar en ouder. De eigenaar of houder van het gemotoriseerde voertuig is in de eerste categorie gehouden om 100% van de schade te vergoeden, behoudens overmacht of opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de zwakkere verkeersdeelnemer. Bij zwakkere verkeersdeelnemers vanaf 14 jaar kan het percentage eigen schuld niet groter zijn dan 50%. Behalve in het geval van overmacht is de eigenaar of houder van het gemotoriseerde voertuig in deze categorie dus gehouden om minimaal 50% van de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer te vergoeden.

Aantal verkeersdoden

Uit de factsheet van het aantal verkeersdoden onder kinderen tussen de 0 en 14 jaar oud, volgt dat in de periode 1996-2018 het gemiddeld aantal verkeersdoden per jaar is afgenomen. Waar er in 1996 en 1999 nog respectievelijk bijna 70 en ruim 80 verkeersdoden waren te betreuren, schommelt het aantal vanaf 2014 tussen de 10 en 20 verkeersdoden per jaar.

Of de educatie over verkeersveiligheid heeft bijgedragen aan de afname van het aantal verkeersdoden is niet bekend. Wel zijn er in de afgelopen jaren meer maatregelen genomen ten aanzien van de infrastructuur, zoals meer 30 km/uur-zones, het scheiden van snelverkeer en langzaam verkeer, het aanleggen van meer rotondes en de bromfiets die niet meer op het fietspad mag. Daarnaast zijn ook de auto’s een stuk veiliger geworden. Niet alleen voor de inzittenden, maar ook voor medeweggebruikers. Vooral aanpassingen aan de voorkant van de auto zorgen ervoor dat voetgangers en fietsers bij een botsing minder ernstige verwondingen oplopen.

Meer slachtoffers in september

Opvallend is dat in de maand september, als de scholen na de zomervakantie weer zijn begonnen, er gemiddeld meer verkeersslachtoffers onder kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar zijn. Nog opvallender is het aantal verkeersslachtoffers in die maand van 12 jaar oud. Volgens SWOV is een mogelijke verklaring hiervoor dat 12-jarigen dan voor het eerst naar de middelbare school gaan en nog moeten wennen aan een nieuwe en vaak langere route naar school.

Tot slot

Uiteraard is het goed nieuws dat de verkeersveiligheid voor kinderen de afgelopen jaren enorm is toegenomen, maar belangrijk is dat het aantal verkeersslachtoffers in september ook drastisch omlaag gaat. Houd dus rekening met de toenemende drukte na de zomervakantie, want als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig hoor je erop bedacht te zijn dat niet alle zwakke verkeersdeelnemers zich aan de regels houden.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *