Verhouding geheimhoudingsplicht en plicht om informatie te verschaffen

Op 9 juni 2020 deed het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uitspraak in een zaak waarin de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van de advocaat en de plicht van de verzekerde om zijn eigen verzekeraar informatie te verschaffen een rol speelde.

Waar ging de zaak over?  

Deze zaak gaat, kort gezegd, over het volgende. Verzekerde heeft een rechtsbijstandverzekering bij ARAG. Verzekerde heeft verschillende keren een beroep gedaan op deze verzekering vanwege een geschil over de nalatenschap van haar in 2014 overleden vader.

ARAG heeft de verzoeken van verzekerde toegewezen. Verzekerde heeft zich laten bijstaan door twee advocaten. ARAG heeft ruim € 60.000,- aan kosten vergoed.

In april 2019 meldt verzekerde zich opnieuw bij ARAG nadat zij in maart 2019 door de voormalige vereffenaars van de nalatenschap was gedagvaard. Verzekerde geeft hierbij aan dat zij zich wil laten bijstaan door een andere advocaat. ARAG heeft dit verzoek om rechtsbijstand geweigerd. Hierbij beroept ARAG zich op haar polisvoorwaarden waarin is opgenomen dat per conflict ARAG maximaal één keer een (bevoegde) advocaat inschakelt.

Schadevergoeding voor de nabestaanden?

ARAG heeft samengevat aangevoerd, dat zij op grond van de polisvoorwaarden slechts één keer een advocaat per conflict hoeft te vergoeden. Het conflict is hier: de afhandeling van de nalatenschap Dit is ook gebeurd door een opdracht te verlenen aan de door verzekerde gekozen advocaat. Deze “één advocaat per conflict”-regel voorkomt dat extra c.q. onnodige kosten van rechtsbijstand ontstaan doordat opvolgende advocaten zich opnieuw moeten inlezen. De tweede advocaat heeft ARAG goedgekeurd, maar onverplicht.

Deze tweede advocaat heeft zijn werkzaamheden zelf stopgezet en geeft ARAG aan dat hij de reden niet kan vertellen in verband met zijn geheimhoudingsplicht die hij heeft. ARAG wil dat verzekerde de tweede advocaat toestemming geeft om de reden te vertellen, zodat ARAG kan beoordelen of ze opnieuw moeten afwijken van de één advocaat per conflict regel. Ook vraagt ARAG het gerechtshof om te verklaren dat de advocaat zijn geheimhouding moet doorbreken.

Oordeel gerechtshof

Gelukkig gaat het gerechtshof niet mee in de argumenten van ARAG. Het gerechtshof is van oordeel dat de ratio van het in de polisvoorwaarden opgenomen “één advocaat per conflict”-beding niet zover gaat dat ARAG daarmee een recht kan creëren dat zij het beroepsgeheim dat geldt tussen een advocaat en zijn cliënt op deze wijze kan doorbreken. Ook de informatieplicht uit artikel 7:943 lid 2 BW rechtvaardigt geen doorbreking van het fundamentele beroepsgeheim van de advocaat.”

Contact

Dit blog is geschreven door Rick van Baal. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *