Vergoeding van buitengerechtelijke kosten wanneer schade niet vast komt te staan

Recent is er door de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de buitengerechtelijke kosten, dat zijn de kosten van het slachtoffer voor het inschakelen van een advocaat (klik hier voor de uitspraak). Op het moment dat je als gevolg van een onrechtmatige gedraging van een ander schade lijdt, is de ander daarvoor aansprakelijk en moet hij jouw schade vergoeden. De kosten die je dan maakt voor de inschakeling van een advocaat moeten dan ook vergoed worden door de aansprakelijke partij. Dit is geregeld in artikel 6:96 BW. Dat is erg fijn voor slachtoffers, want dan hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over deze kosten. Maar wat nu als later blijkt dat er wel aansprakelijkheid is, maar de schade niet wordt vastgesteld?

Een producent komt afspraken voer de levering van laxeermiddelen niet na

In bovengenoemde zaak ging het niet om een letselschade, maar vorderde een handelsonderneming 55 miljoen van een producent op basis van wanprestatie. Beide partijen waren een samenwerking aangegaan voor de import van een uit India afkomstig laxeermiddel was misgelopen. Over dit geschil was al eerder geprocedeerd. In deze eerde procedure is vast komen te staan dat de producent jegens de handelsonderneming aansprakelijk is, vanwege wanprestatie (het niet nakomen van je verplichtingen). De procedure waar de Hoge Raad nu arrest in heeft gewezen, is het vervolg op deze eerdere uitspraak van het hof waarin wanprestatie is vast komen te staan.  Hier was de vraag aan de orde of er daadwerkelijk sprake is van geleden schade. Ook hierover werd weer geprocedeerd. Het hof wees de vordering van de handelsonderneming alsnog volledig af. Volgens het hof was een geen sprake van causaal verband tussen de wanprestatie en de schade. De handelsonderneming is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad aan het woord

De Hoge Raad heeft gekeken naar de vraag of de handelsonderneming aanspraak heeft op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, zoals bedoeld in art. 6:96 lid 2 sub b BW. Het hof had, zonder daarvoor een reden te geven, geoordeeld dat dit niet het geval is. Het hof was blijkbaar van oordeel dat geen schade ook geen buitengerechtelijke kosten betekende.

Dat oordeel is echter te kort door de bocht genomen, zo oordeelde de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft aan dat volgens vaste rechtspraak voor vergoeding van kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid (als bedoeld in art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW,) vereist is dat:

(a) een condicio sine qua non-verband bestaat tussen de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en de gemaakte kosten;

(b) de kosten in zodanig verband staan met die gebeurtenis dat zij, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, aan de aansprakelijke persoon kunnen worden toegerekend;

(c) het redelijk was om in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis deskundige bijstand in te roepen; en

(d) de daartoe gemaakte kosten redelijk zijn.

Geleden schade niet relevant voor het oordeel of buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen

Sub c en d samen worden ook wel de ‘dubbele redelijkheidstoets’ genoemd. Uit bovenstaande vereisten mag je echter niet afleiden dat ook is vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden.  De Advocaat Generaal Spier concludeerde al dat het arrest van het Hof moest worden vernietigd en dat een ander hof het nog eens over moest doen. De Hoge Raad is het hiermee eens en er volgt dan ook vernietiging en verwijzing. Het hof dat de zaak na verwijzing in behandeling krijgt zal met de overwegingen van de Hoge Raad in het achterhoofd, alsnog moeten beoordelen of de buitengerechtelijke kosten moeten worden vergoed aan de handelsonderneming. Hiermee hoeven ze zich nog niet rijk te rekenen. De Advocaat Generaal ging hier in zijn conclusie al kort op in, en gaf aan dat in zijn visie slecht een klein gedeelte van de gevorderde kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Moet ik zelf de advocaatkosten betalen?

De moraal van dit verhaal: voor vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is niet vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden. Elke zaak is anders. Onze advocaten kunnen heel goed inschatten of de advocaatkosten zijn te verhalen op de aansprakelijke partij of verzekeraar en dus of u kosten moet maken voor de inschakeling van een advocaat.

Contact

Hebt u een vraag over buitengerechtelijke kosten of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *