Val van een gehuurde ladder. Verhuurder aansprakelijk?

Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een tegen Boels aangespannen zaak. Een huurder was van een vouwladder gevallen en liep daarbij letsel op. Zou Boels aansprakelijk zijn?

De hele uitspraak kunt u hier lezen.

Wat is er gebeurd?

Op 22 april 2019 heeft het 53-jarige slachtoffer bij Boels een vouwladder gehuurd. Hij heeft deze ladder op tegen de achtergevel van zijn woning geplaatst om op de eerste etage enkele glaslatten te vervangen. Op enig moment is de ladder onderuit geschoven terwijl het slachtoffer er op stond. Het slachtoffer kwam uiteraard ten val. Hierbij is zijn rechtervoet onder de ladder terecht gekomen en heeft hij diverse breuken en scheuren in zijn rechtervoet opgelopen.

Het slachtoffer heeft Boels als verhuurder van de ladder aansprakelijk gesteld. Boels is van mening dat zij niet aansprakelijk is. Naar aanleiding van het incident heeft Boels een expertisebureau onderzoek laten doen naar de ladder. In dit onderzoek wordt onder andere geconstateerd:

  • dat de ladder tegen de gevel ongeveer een hellingshoek had van 54-58 graden
  • dat ter plaatse van de opstelplaats van de ladder, de terrastegels niet vlak liggen en er sprake is van hoogteverschillen
  • dat de rubberen profielen aan de onderzijde van de ladder nog profiel hebben

Tot slot wordt geconcludeerd:

De hoofdoorzaak van het onderuitschuiven van de ladder is de te grote laddervoet; de ladder had minimaal 80 cm dichter naar de gevel moeten staan. Daarnaast kan als bijkomende oorzaken worden aangehouden het geringe, gladde contactoppervlak van de gewassen grindtegels en een onevenredige afdracht van de belasting, doordat de ondergrond niet vlak is.

Onze conclusie is dat de ladder niet gebrekkig is en dat de wederpartij de ladder niet op de juiste wijze heeft gebruikt.

Het slachtoffer heeft op zijn beurt iemand laten kijken naar uitgevoerde onderzoek door Boels. Daar blijkt vervolgens uit:

“(…) Van het slachtoffer werden foto’s van de gebruikte ladder ontvangen. Uit onderstaande detailopnamen blijkt dat de antislipvoetjes geen profilering meer hebben en glad zijn afgesleten

(…)

De verhuurder bij Boels heeft bij de afgifte van de ladder eenvoudig kunnen zien dat de antislipvoetjes afgesleten en glad waren. Hij -als ter zake kundige- had ze kunnen vervangen, of een andere en betere ladder kunnen meegeven.

(…)

Top Expertise meldt dat het terras niet vlak is en hoogteverschillen kent. Dit blijkt niet uit de foto’s.

Oordeel van de rechtbank

Tijdens de zitting is gebleken dat de NEN 2484 norm van toepassing is op de ladder. In de NEN 2484 norm is bepaald dat de laddervoeten niet gescheurd en niet versleten mogen zijn en dat laddervoeten zijn versleten als er minder dan 1 mm profiel op zit. Op de foto’s in het rapport van het expertiserapport is te zien dat er scheurtjes in de laddervoeten zitten en dat deze in elk geval aan de zijkanten glad zijn afgesleten.

Tijdens de zitting heeft Boels toegelicht dat de ladders en ook de laddervoeten regelmatig worden gecontroleerd en dat voor de jaarlijkse keuring voor de laddervoeten het criterium geldt: “Zit er nog voldoende profiel op?”. Op de vraag of hierbij wordt gemeten of er nog profiel van minimaal 1 mm is, heeft Boels geantwoord dat dat niet het geval is. Boels heeft daarnaast verklaard dat de scheurtjes, zoals te zien op de foto’s van ladder, geen directe aanleiding zijn om de voetjes te vervangen. Als die dan wel worden vervangen, is dat enkel vanwege de schoonheid, aldus Boels.

Uit het voorgaande volgt dat Boels ten aanzien van de ladders kennelijk niet de toepasselijke NEN norm aanhoudt, terwijl zij de ladders wel, zoals zij ter zitting heeft verklaard, na de keuring voorziet van een sticker waarop staat dat de ladder NEN 2484 is gekeurd.

Reeds vanwege de aanwezige scheurtjes in de laddervoeten van de ladder voldoet deze niet aan de NEN norm en daarmee is de ladder gebrekkig. Boels is daarom aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer.

Boels heeft tot slot aangevoerd dat sprake is van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer. Als uitgangspunt geldt dat bij de toepassing van de eigen schuld-maatstaf van artikel 6:101 lid 1 BW de schade over de benadeelde en de aansprakelijke wordt verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Daarbij komt het aan op de vraag of de benadeelde zich anders heeft gedragen dan een redelijk mens onder de gegeven omstandigheden zou doen.

De rechtbank is het met Boels eens dat het slachtoffer zich anders heeft gedragen dan een redelijk mens onder de gegeven omstandigheden zou doen. Hij heeft de ladder in een veel te schuine positie geplaatst. Het is een feit van algemene bekendheid dat een ladder die te schuin wordt geplaatst zeer beperkte weerstand heeft en dus gemakkelijk kan wegglijden. De rechtbank past maar liefst 75% eigen schuld toe. Dit betekent dat het slachtoffer 25% van zijn schade vergoed zal krijgen.

Tot slot

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 69 00 888, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *