Val uit rolstoel door oneffenheid parkeerterrein ziekenhuis: wegbeheerder aansprakelijk?

Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de vraag of de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor de gevolgen van een valpartij met een rolstoel door een oneffenheid op het parkeerterrein van het ziekenhuis. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat was er aan de hand?

Op 3 april 2018 bracht de verzoekster in deze zaak samen met haar dochter een bezoek aan het HagaZiekenhuis. Tijdens dit ziekenhuisbezoek heeft de vrouw gebruikgemaakt van één van de rolstoelen die het ziekenhuis ter beschikking stelt voor algemeen gebruik. Na afloop van het ziekenhuisbezoek liep de dochter met de verzoekster in de rolstoel over het parkeerterrein rondom het ziekenhuis.

De dochter heeft de rolstoel waarin de verzoekster zat via een oprit richting de stoep geduwd. Tijdens deze manoeuvre is de verzoekster uit de rolstoel gevallen. Hierdoor heeft de verzoekster een hoofdwond opgelopen, waarmee zij zich direct heeft gemeld bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Een ziekenhuisopname volgde.

De verzoekster heeft de gemeente vervolgens aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval op grond van artikel 6:174, dan wel artikel 6:162 BW van het Burgerlijk Wetboek (BW). Zij heeft gesteld dat de stoeptegels ongelijk zaten/loszaten waardoor de rolstoel bleef haken. De vrouw stelt hierdoor uit de rolstoel te zijn gevallen. Volgens de vrouw voldeed het wegdek niet aan de eisen die zij daaraan mocht stellen. De gemeente heeft de aansprakelijkheid afgewezen omdat de stoep volgens haar niet gebrekkig is.

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank overweegt dat een wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijks is voor de schade als de weg een gebrek kent en het gevaar dat daardoor ontstaat zich ook heeft verwezenlijkt. Volgens de rechtbank is er sprake van een dergelijk gebrek als de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.

Daarnaast kan een wegbeheerder aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW als er een zorgplicht is geschonden, in die zin dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken dermate in gevaar heeft gebracht dat dit als gevaarzettend moet worden aangemerkt, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank komt het hierbij aan op de vraag of de betreffende weg deugdelijk is. Hierbij houdt de rechtbank rekening met diverse omstandigheden, waaronder de bestemming van de weg, de grootte van de kans op een ongeval en de vraag welke maatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.

Stoepopgang gebrekkig?

Uiteindelijk komt het aan op de vraag of de oneffenheden in de stoep zodanig waren dat sprake is geweest van een gebrek of van gevaarzetting, zodat de gemeente aansprakelijk is. De rechtbank oordeelt dat er van gebrekkigheid geen sprake is.

De rechtbank acht de oneffenheden acceptabel waardoor er geen sprake is van een gebrekkige opstal of een onrechtmatige situatie. De rechtbank concludeert dat het hoogteverschil tussen de stoeptegels maximaal één of twee centimeter bedroeg. Dit hoogteverschil acht de rechtbank, mede vanwege de CROW-richtlijn, acceptabel.

 

De rechtbank is uiteindelijk van oordeel dat de stoepopgang wegens de oneffenheden die het vertoonde niet ideaal was, maat dat de oneffenheden niet zodanig waren dat het een situatie opleverde die als gebrekkig dan wel gevaarzettend dient te worden aangemerkt. Volgens de rechtbank voldeed de weg aan de eisen die daaraan gesteld mochten worden. Bij een normaal gebruik van de opgang en de rolstoel was de weg volgens de rechtbank in een acceptabele staat.

De vrouw voert nog aan dat na haar ongeval herstelwerkzaamheden aan de stoep zijn uitgevoerd. De rechtbank overweegt ten aanzien hiervan dat deze herstelwerkzaamheden de weg niet alsnog gebrekkig maken.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de weg voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen. De gemeente is niet aansprakelijk.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Femke Uijen. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *