Uitbreiding spreekrecht deel 2: slachtoffers mogen voortaan alles zeggen in de rechtszaal

Al eerder hebben wij een artikel geschreven over de uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden. In dit artikel wordt (opnieuw) stilgestaan bij de uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden

Het spreekrecht is in 2005 ingevoerd om het slachtoffer meer zichtbaar te maken in het strafproces. Slachtoffers en nabestaanden mogen aan de rechter, de officier van Justitie en de verdachte laten weten welke gevolgen het misdrijf voor hen heeft gehad. Ook draagt het spreekrecht vaak bij aan het verwerkingsproces. Slachtoffers en nabestaanden mogen echter niet spreken over de verdachte of het misdrijven zelf. Dit gaat veranderen.

Slachtoffers van ernstige misdrijven of hun nabestaanden mogen vanaf 1 juli 2016 zeggen wat ze willen in de rechtszaal. Dinsdag 12 april jl. heeft de Eerste Kamer namelijk ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel van minister Ard van der Steur. Dit wetsvoorstel, Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden, vult in het Wetboek van Strafvordering het huidige beperkte spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven en nabestaanden aan tot een onbeperkt spreekrecht.

Tot nu toe mogen slachtoffers alleen vertellen wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent. Straks mogen ze ook zeggen wat ze vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden.

De regering wil met dit wetsvoorstel de positie van het slachtoffer tijdens het strafproces versterken. Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, zijn van mening dat er met dit aangenomen wetsvoorstel gehoor wordt gegeven aan de wens van een grote groep slachtoffers en nabestaanden. Slachtoffers hebben namelijk al vaak nagedacht over het bewijs en de straf die zij passend vinden. Dat ze hier tijdens de zitting niks over mogen zeggen, voelt niet rechtvaardig.

Tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het Schadefonds het aannemelijk acht dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf zoals beschreven in artikel 6 Wegenverkeerswet (verkeersongeval met dood of letsel door schuld) of artikel 307 Wetboek van Strafrecht (dood door schuld), kan er een uitkering worden toegekend aan de nabestaanden.

Contact

Hebt u een vraag over het spreekrecht of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *