Treinongeval Zuid-Duitsland

Zojuist verscheen het verschrikkelijke nieuwsbericht dat er in Zuid-Duitsland twee treinen op elkaar zijn gebotst. Ongeveer 150 personen zijn gewond geraakt, van wie 10 er slecht aan toe zijn. Een aantal passagiers is overleden aan hun verwondingen. Wij wensen de slachtoffers en nabestaanden veel sterkte toe. In dit artikel staan we stil bij de vraag hoe de aansprakelijkheid van de treinvervoerder geregeld is naar Nederlands recht.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Indien je als passagier een treinkaartje koopt, sluit je een overeenkomst tot openbaar passagiersvervoer met de treinmaatschappij, bijvoorbeeld de NS. Dit houdt in dat de NS verplicht is reizigers veilig en zonder vertraging te vervoeren naar plaats van bestemming. Maar wat nu als je niet veilig aankomt?

In artikel 8:105 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is opgenomen dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat hem in verband met en tijdens het vervoer van de reiziger is overkomen.

De vervoerder heeft een mogelijkheid om onder de aansprakelijk uit te komen door aannemelijk te maken dat er sprake is geweest van overmacht. Artikel 8:105 lid 2 BW bepaalt dat van overmacht sprake is indien: “het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen”. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een blikseminslag maar ook om een omstandigheid binnen het bedrijf.

In artikel 8:105 lid 3 BW is verder bepaald dat gebrekkigheid of slecht functioneren van het voertuig of van het materiaal, waarvan de vervoerder zich voor het vervoer bediend, worden aangemerkt als een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De tekortkomingen van de bestuurder (machinist) of het slecht functioneren van het vervoermiddel (trein) of het materiaal (spoor) leveren in ieder geval dus geen overmacht op. Dat NS het beheer van de spoorwegen niet zelf doet, maar heeft uitbesteed aan bijvoorbeeld Prorail, doet dus niet af aan aansprakelijkheid van NS.

Aansprakelijkheid spoorwegbeheerder

Daarnaast bepaalt artikel 8:1661 BW dat de beheerder van de spoorweginfrastructuur aansprakelijk is voor de schade, indien deze wordt veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan. Ontstaat het ongeval bijvoorbeeld door een kapotte wissel, dan kan de beheerder dus ook worden aangesproken tot vergoeding van de schade.

Contact

Jeroen Bosch Advocaten helpt bij letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Heeft u schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *