Tramongeval Rotterdam: wie betaalt de schade?

Tramongeval Rotterdam

Op maandagmiddag 10 maart 2014 botsten in Rotterdam drie trams op elkaar. Veel mensen raakten gewond. Klik hier voor het nieuwsbericht. Bij wie moeten de slachtoffers zijn om hun schade te verhalen? De aansprakelijkheid voor ongevallen met in openbaar vervoer is apart geregeld in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. We zetten kort de belangrijkste punten op een rij.

1. Vervoerdersaansprakelijkheid

De wettelijke verplichting tot het betalen van schadevergoeding is voor de vervoerder neergelegd in artikel 8:105 lid 1 BW. Dit artikel bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat hem in verband met en tijdens het vervoer van de reiziger is overkomen.

2. Overmacht

De vervoerder heeft een mogelijkheid om onder de aansprakelijk uit te komen door aannemelijk te maken dat er sprake is geweest van overmacht. Er is geen sprake van overmacht bij tekortkomingen van de bestuurder (machinist) of het slecht functioneren van het vervoermiddel (trein) of het materiaal (spoor).

3. Schadevergoeding gemaximeerd?

Wanneer de aansprakelijkheid op grond van voornoemde wettelijke bepaling een gegeven is en de vervoerder zich dus niet op overmacht heeft kunnen beroepen, zal de vervoerder in beginsel alle door de slachtoffers van een tramongeval geleden en te lijden schade moeten vergoeden. Echter, in artikel 8:110 BW is bepaald dat de aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van bijvoorbeeld een treinongeval is beperkt tot € 188.000,00 per persoon. Dit zou betekenen dat slachtoffers met ernstig letsel een deel van hun schade niet vergoed zouden krijgen.

4. Afwijking van limiet

In een enkel geval kan van deze limitering worden afgeweken. Artikel 8:111 BW bepaalt dat de vervoerder zich niet op de limitering kan beroepen voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *